Jagland åpner ICTE Oslo 1997

Søndag 10. august åpner statsministeren en stor internasjonal konferanse om teknologi og utdanning i Oslo. Professor Rolf Nordhagen ved USIT (bildet) er formann i programkomiteen. Arrangementet omfatter en utstilling på Blindern, med blant andre Apple, Sun, IBM og Lego.

Søndag 10. august åpner statsministeren en stor internasjonal konferanse om teknologi og utdanning i Oslo. Professor Rolf Nordhagen ved USIT (bildet) er formann i programkomiteen. Arrangementet omfatter en utstilling på Blindern, med blant andre Apple, Sun, IBM og Lego.

Professor Rolf Nordhagen
Rolf Nordhagen.

Den formelle verten for konferansen er Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet, sammen med Universitetet i Oslo og Nasjonalt Læremiddelsenter. Rolf Nordhagen ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har vært en bokstavelig talt ruvende skikkelse i det norske IT-miljøet gjennom flere tiår, og er kjent for sitt engasjement i teknologi og utdanning.

- Årets konferanse i Oslo er den fjortende i rekken, forteller Nordhagen. - Konferansen avholdes annet hvert år i henholdsvis USA og Europa.

Det kommer delegater fra 40 land, blant dem Sør-Afrika og en rekke latin-amerikanske land. Norge markerer seg etter forholdene sterkt.

- 20 av 300 bidrag er norske, sier Nordhagen. - Vi har mange avanserte initiativ å vise til, og jeg mener vi ligger i forkant av den internasjonale utviklingen, selv om vi har store problemer, særlig med å utdanne tilstrekkelig med lærere.

ICTE organiseres av en stiftelse og har ingen formell status.

- Såvidt jeg husker, kom konferansen i gang på den tiden Apple tok et initiativ for å markere seg som leverandør til utdanningssektoren, minnes Nordhagen. - Men den har hele tiden vært drevet uavhengig av kommersielle hensyn.

Det spesielle med ICTE er at deltakerne har en så bred, og i mange tilfeller svært praktisk bakgrunn. Her er akademikere, lærere, politikere og næringslivet alle godt representert. Fra Norge legger for eksempel lektor Unni Hovstad fra Nadderud videregående skole fram sine erfaringer med bruk av hypertekst i undervisning i fransk som annet fremmedspråk.

Tradisjonelt har ICTE lagt vekt på databehandling. I år spiller Internett en stor rolle. For å oppdatere deltakerne på perspektivene utover år 2000 har programkomiteen fått David Nelson ved det amerikanske energidepartementet til å innlede om initiativ som Next Generation Internet og Internet2. Begge disse initiativene peker fram mot et Internett fritt for dagens sterke begrensninger i hastighet og båndbredde.

En av de mest kjente innlederne er trolig Dr. Robert Glass fra Sun Microsystems. Glass er utdannet psykolog, og er en av de store pionerene i grafiske brukergrensesnitt. I begynnelsen av 1980-tallet arbeidet han med Xerox' berømte Star-teknologi, det første musstyrte objektorienterte grafiske brukergrensesnittet, med alle elementer som siden ble kopiert av Apple. Glass valgte selv å gå over til Apple der han blant annet var ansvarlig for brukergrensesnittet til System 7. Siden 1991 har han arbeidet for Sun der han konsentrerer seg om strategiske spørsmål. Innledningen hans på konferansen i Oslo bærer tittelen Forbi grensene... de kommende tyve år.

Fra Sør-Afrika kommer Dr. P. A. Motsoaledi, utdannet lege og i dag minister for utdanning, kultur og idrett i Northern Province. Han skal redegjøre for informasjonsteknologiens betydning for et utdanningssystem i et område preget av store forventninger hos en befolkning av fattige og arbeidsløse, og der elektrisk strøm og telefoni fortsatt er luksus.

Dessverre er verken konferansen eller utstillingen åpne for publikum.

Til toppen