Janco med nasjonalt bredbåndsnett

Janco har hatt samtaler med norske energiselskaper om å opprette et nasjonalt bredbåndsnett. Det bekrefter Geir J. Dyran, markedssjef i Janco Kabel-TV for digi:media. Men han ønsker ikke å fortelle nøyaktig hvem de har snakket med.

Janco har hatt samtaler med norske energiselskaper om å opprette et nasjonalt bredbåndsnett. Det bekrefter Geir J. Dyran, markedssjef i Janco Kabel-TV for digi:media. Men han ønsker ikke å fortelle nøyaktig hvem de har snakket med.

Deler av telemonopolet faller nå første november. Det vil bety nye konstellasjoner og samarbeidsformer hvor Telenor ikke er deltaker. Det gjelder i stor grad også Jancos satsing med Internett over kabelnettet.

På en pressekonferanse i Oslo i dag, presenterte Janco nettbruk via kabel, hvor samarbeidspartneren på innholdssiden er Schibsted Nett. All kabel-"surfing" omgår dagens utgifter på tellerskritt, og Telenor vil ikke få et øre for denne nettbruken.

Janco har 160.000 kunder, og omtrent 10 prosent av disse kan per i dag ta i bruk denne nye tjenesten uten store investeringer. Internett via kabelnettet vil i første rekke være et tilbud for oslokunder, men når kan vi vente oss at også resten av Jancos kunder får dette tilbudet?

- I løpet av neste år, regner vi med at rundt 5.000 kunder vil være brukere av denne tjenesten. Vi utvikler dette gradvis, og satser på å etter hvert ha utviklet et nasjonalt bredbåndsnett, sier Geir Dyran.

Hvem skal hjelpe dere med dette nettet? Det er vel naturlig å tro at ikke Telenor er med i bildet her?

- Ja, det stemmer, ler Dyran, - Vi har hatt samtaler med blant annet energiselskaper om et slikt nett.

ELTELE eller EniTel?

- Jeg kan ikke si mer om disse samtalene nå.

Dyran har også sin egen mening om hvorfor Telenor har valgt å vente med å lansere en lignende tjeneste. - Hvis Telenor hadde gått ut med et tilbud om nettbruk via kabel nå, ville de ha vært i kraftig konkurranse med seg selv. De har blant annet investert millioner i å tilby ISDN-løsninger. Og det ønsker de selvfølgelig at skal gi gevinst. Jeg tror derimot ikke det er så mye å tjene på ISDN, nå som forbrukerne ser de kan få bedre tjenester, mener Dyran.

- For Internett via kabelnettet er virkelig et alternativ allerede nå, og dette alternativet krever ingen store investeringer, avslutter han.

Til toppen