Jernbanen skal bli bredbåndsmekka

I et foredrag på mandagens seminar "Norge Etter Oljen" i regi av IKT-Norge, tok "IT-minister" Grete Knudsen til orde for å gjøre jernbanestasjonene til knutepunkt for bredbånd. Dette tiltaket skal fremme internettilgang til grupper som ikke har dette fra før, noe som er en viktig del av regjeringens plan for nettifisering av Norge.

De tre bærebjelkene i regjeringens Internett-politikk (eNorge-planen) er Tilgang, Kompetanse og Tillit. Disse bærebjelkene skal nå oppfylles med at det offentlige rom skal fylles opp med tilgang til nettet.

På sin åpningstale på mandages IKT-konferanse Norge Etter Oljen, arrangert av IKT-Norge, tok Nærings- og handelsminister Grete Knudsen til orde for å utnytte jernbanestasjonene til lokale knutepunkter for IKT-tjenester.

- Fiberkablene ligger bare noen meter fra bygningene, og det er godt med plass til parkering utendørs og til aktiviteter innendørs, sa Statsråd Knudsen.

Dermed ser Knudsen for seg at man skal bruke mer av det nettet BaneTele har i jernbaneskinnene rundt om i landet. BaneTele er et infrastruktur-selskap som eies av Jernbaneverket.

IT-ministeren, som Knudsen liker å kalle seg, hadde også klare meninger til næringslivet.

- Skal vi klare å løfte Norge inn i kunnskapssamfunnet må vi ha menn som tør å gå inn i omsorgsyrkene. Vi må ha menn som tar større ansvar på hjemmebane. Vi må ha menn som slipper kvinner til i ledelsen og i styrene i våre bedrifter. Vi har simpelthen ikke råd til å la være. Vi trenger alle hoder og hender i aktivitet. Vi trenger et inkluderende arbeidsliv, formante Knudsen.

Til toppen