Jernbaneverket får leie ut fiber

Statsråd Odd Einar Dørum skar tirsdag igjennom og bestemte at Jernbaneverket får leie ut den berømte "NSB-fiberen".

Med potensielle inntektsmuligheter på fra noen titalls millioner kroner til flere hundre millioner kroner kan Jernbaneverket onsdag morgen starte arbeidet med å finne leieakere til den berømte "NSB-fiberen".

Det bestemte samferdselsstatsråd Odd Einar Dørum (V) tirsdag.

Fibernettet disponeres av Jernbaneverket etter opprettelsen for ett år siden, og ifølge Jernbaneverkets telesjef, Håkon Grimstad, skal det ikke by på problemer å finne mulige leietakere til overskuddskapasiteten i nettet.

Grimstad sier til digi.no at Jernbaneverket ikke har foretatt aktive sonderinger i markedet selv, men det betyr ikke at de ikke har hatt kontakt med teleaktører.

- Vi har en bunke visittkort liggende med kontaktpersoner vi nå kan begynne å ringe til. De fleste aktørene i telemarkedet har vært i kontakt med oss, sier han.

Jernbaneverkets nett består av vel 3000 km som knytter de største byene og tettstedene i Norge sammen. Det er ledig kapasitet over alt og bortsett fra selve fiberen har jernbaneverket også føringsveier for ny infrastruktur, på det Grimstad kaller for "landets lengste tomt". Han han venter størst interesse for å leie seg inn i det eksisterende nettet. I tillegg til eksisterende kapasitet

Når det gjelder inntektspotensialet for Jernbaneverket på utleievirksomheten er telesjefen mer usikker, men sier at Jernbaneverkets tall spriker fra noen beskjedne titalls millioner kroner til "flere 100 millioner kroner".

- Våre kolleger i Sverige disponerer et nett som er mye større enn vårt på steder med et mye større befolkningsgrunnlag enn i Norge, og tjener flere hundre millioner kroner på sitt nett, opplyser han.

Grimstad sier at Jernbaneverket vil satse på ren utleievirksomhet og at ingen teleoperatører kan regne med eksklusive avtaler.

- Det hadde Telenor, og det sier seg nærmest selv at vi ikke kommer til å gjenta eksklusivitet i våre avtaler.

Til toppen