Journalistforbund ignorerte nettjournalister

Mens papirjournalister nå får ekstra betalt for stoff som publiseres digitalt, får ikke nettjournalister ekstra betalt for stoff som publiseres på papir.

Under forhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Norske Avisers Landsforening (NAL) i forrige uke, fikk NJ til slutt gjennomslag for sitt krav om opphavsrett i digitale medier. Det fantes allerede et tillegg for Internett, nå blir det også tillegg for papirjournalisters stoff som publiseres på WAP, PDA (håndholdte PC-er) og andre digitale mediekanaler.

Les dene saken her:


Journalistene får penger for digital gjenbruk

Men hva med journalistene som jobber i avisenes nettutgave? Får de ekstra penger?

NJs Stein Larsen, som var med på de lange forhandlingene, sier at denne problemstillingen ikke ble tatt opp.

- Det er ikke blitt meldt som noe problem, og det er dessuten veldig sjelden det er aktuelt, sier han til digi.no.

Han understreker imidlertid at hvis stoff som i utgangspunktet er skrevet for publisering på Internett også publiseres på papir, er dette en videreutnyttelse journalistene burde få vederlag for.

- Utgangspunktet har alltid vært det motsatte, hevder Larsen. - Vi er oppmerksomme på det, har tenkt tanken, men det har ikke vært et prioritert spørsmål, sier han.

Larsen forteller også at NJ måtte kaste rundt på alle krav i meglingen, og at mye gikk fløyten på grunn av det.

- Men vi fremmet ikke krav om at nettjournalister skulle få gjenbruksvederlag. Det er ikke blitt meldt som en aktuell problemstilling.

Han understreker at det ikke er noe i veien for at redaksjonsklubbene kan ta opp dette spørsmålet lokalt. - Hvis det er et problem, sier Larsen. Men han regner ikke med at det er noe problem.

- Vi har inntrykk av at det først og fremst er det motsatte som er tilfelle - at papirjournalisters stoff også publiseres digitalt. "Nettstoff" blir i mindre grad brukt på papir enn omvendt, mener Larsen. - Men hvis vi finner ut at det omvendte er utbredt, er ikke toget gått. Da kan det tas opp i neste omgang.

Til toppen