Kampanjen over for Langmoen

Redaktør Tord Langmoen i Kampanje forlater bladet etter tre år og har trimmet motoren godt. Underskudd er snudd til overskudd, mens opplaget peker nedover. Samtidig lekker det redaktører ut av forlaget og journalister ut av bladet.

Ansvarlig redaktør Tord Langmoen i Kampanje er fjerde redaktør som forlater bladforlaget Hjemmet Mortensen på få måneder. Han avviser bestemt at det ligger noen konflikter forbundet med hans avgang.

- Det har ikke noe med protest å gjøre. At det er flere andre som har sluttet tidligere i år, er for min del helt tilfeldig. Det er ingen kollektiv flukt fra Hjemmet Mortensen. Jeg har et trivelig forhold til mine overordnede og til forlaget for øvrig. Da jeg orienterte mine overordnede fikk jeg sterke henstillinger om å fortsette, understreker han.

Fire redaktører i Hjemmet Mortensen har sluttet i sine stillinger i løpet av få måneder. Marianne Mowinkel fra Norsk Ukeblad og Svein Ivar Fors fra Hjemme-PC sluttet begge i protest mot Hjemmet Mortensens ledelse av selskapet, mens Gunnar Stavrum som jobbet som redaktør for Økonomisk Rapport i ett år, valgte å gå tilbake til jobben i TV 2.

Langmoen er fjerdemann på listen.

- Jeg har fått tilbud om en veldig spennende jobb i et spennende forlag og har sagt ja. Forskjellen på den nye jobben og den gamle er at jeg får mer helhetlig ansvar. I Landbruksforlaget får jeg ansvar for 37 ansatte i forhold de relativt små forholdene i Kampanje. Oppgavene blir mer allsidige med bokproduksjon, brevskole, film og liknende, sier Langmoen, som blir forlagsdirektør.

Langmoen har foretatt en gedigen økonomisk snuoperasjon i den tiden han har vært i markedsføringsbladet Kampanje.

Etter det digi.no forstår har bladet klart å snu et potensielt underskudd på én million det første året til et reelt overskudd på én million i løpet av snaue tre år. Langmoen startet i Kampanje i begynnelsen av 1996.

- Utviklingen i bladet har mildt sagt vært positiv fra jeg startet i bladet til nå. Men informasjonspolitikken i forlaget er å ikke gå ut med tall. Det jeg kan si, er at bladet i 1995 gikk med betydelig underskudd, mens det i 1997 og 1998 var like betydelige overskudd. I fjor var det beste året økonomisk som Kampanje har hatt, og i år ligger vi an til at det går enda bedre, sier Langmoen, som understreker at den positive utviklingen ikke er ene og alene på grunn av ham.

- Utviklingen skyldes en veldig engasjert og entusiastisk stab, og veldig liten grad én redaktør. De redaksjonelle medarbeiderne, markedsavdelingen og annonseavdelingen gjør en fabelaktig jobb, sier Langmoen.

Brutto annonseinntekter for Kampanje i 1996 var på 7,2 millioner, i 1997 på 7,79 millioner og fram til 1. oktober i år på 6,1 millioner ifølge tall fra Nielsen Reklamestatistikk. Økningen har skjedd til tross for fallende opplagstall.

Kampanje kjørte på begynnelsen av 90-tallet på kvalifiserte abonnementer, det vil si gratis ettårsabonnementer som skapte et stort opplagsvolum og skulle konverteres til betalte etter en viss periode. På midten av 90-tallet gikk man bort fra denne strategien som var ment så skulle få opp lesertallene og hjelpe annonsesalget.

Dermed er også opplaget blitt redusert de siste årene. Opplaget var 13.100 per utgave i 1996, 13.600 i 1997 og har ligget på 13.700 i år.

I årsskiftet 1995/96 gikk Kampanje over fra å være et blad som kom ut hver 14. dag til å komme ut månedlig. Lesertallet i 1995, da det ble gitt ut 22 utgaver, var på 71.000 per utgave. I 1996, da det ble gitt ut 11 utgaver, var dette sunket til 68.000, i 1997 ned til 57.000, og hittil i 1998 har det vært 56.000 lesere per nummer.

En av hovedgrunnene til de forbedrede resultatene er den meget sterke kostnadsstyringen bladet har fått de siste årene. Ett årsverk (sekretærstilling) har blant annet blitt kuttet på veien.

Økt press på den lille staben har da også hatt sin pris: fire journalister har forsvunnet i løpet av halvannet år. I en redaksjon på tre skrivende og en ansvarlig redaktør, er dette noe som merkes.

- Jeg har trivdes veldig godt med det feltet jeg har jobbet med i Kampanje, men jeg har vært her i tre år og har lyst på nye utfordringer. Det var ikke et enkelt valg. Jeg har likt meg godt, og har hatt gode resultater journalistisk og økonomisk. Redaksjonen er sammensatt og spennende, og det har vært en fin jobb å lede bladet, sier Langmoen, som regner med å starte i den nye jobben rundt februar.

Forlagssjef Rolf Hanche-Olsen holder også kortene tett inntil brystet når det gjelder opplysninger om veksten til Kampanje.

- Bladet har hatt en pen vekst i det betalte opplaget, og vi har redusert det distribuerte opplaget noe, av ulike årsaker. Annonsesalget har økt betraktelig, så det økonomiske resultatet har økt bra. Det er nå god lønnsomhet på Kampanje, og det har det ikke alltid vært, sier Hanche-Olsen til digi.no. Jakten på en ny redaktør har begynt, men han avviser at man har noen navn på blokka ennå.

Hanche-Olsen synes redaktøravgangene i forlaget er blitt overdrevet i media

- Langmoens avgang har ingenting med protest å gjøre. Det har vært noen redaktøravganger i det siste, og dette er allerede kokt sammen i media. Langmoen har tvert i mot gjort en god jobb. Og jo bedre jobb man gjør, jo mer attraktiv er man på jobbmarkedet, sier Hanche-Olsen, og mener det er vesentlig forskjell på de tidligere redaktøravgangene og Langmoens.

Til toppen