Kan endre startdato for UMTS suverent

Samferdselsdepartementet kan endre vilkårene for de fire UMTS-konsesjonene uten at noen kan kreve erstatning. Det er imidlertid ingen planer om å endre startdato for åpning første del av de fire UMTS-nettene, opplyser departementets Eva Hildrum.

Samferdselsdepartementet kan endre vilkårene for de fire UMTS-konsesjonene uten at noen kan kreve erstatning. Det er imidlertid ingen planer om å endre startdato for åpning første del av de fire UMTS-nettene, opplyser departementets Eva Hildrum.

Ifølge ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, kjenner hun ikke til at noen av de fire norske konsesjonshaverne for UMTS har bedt om utsatt frist for første del av sine mobilnett.

I utlysningen av konsesjonen forplikter Telenor Mobil, NetCom, Tele2 Norge og Broadband Mobile (Enitel/Sonera) seg til å tilby en dekning til minst 10 prosent av boligene i "Stor-Oslo" eller i byene Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Drammen, Kristiansand, Tromsø, Tønsberg/Åsgårdstrand, Sandefjord og Bodø innen 1. desember i år.

Neste minstetrinn kommer 1. desember 2003 da 40 prosent av befolkningen i åtte av de 12 tettstedene må være dekket.

Full dekning i løpet av fem år gjelder 90 prosent av befolkningen innenfor alle områdene.

Men alle de fire selskapene har lovet mer enn minimum. NetCom vil til sammenligning bygge ut nett på alle steder med mer enn 800 innbyggere, mens Telenor setter grensen ved 200.

Hildrum sier at det ikke er noen planer i departementet om å justere på konsesjonskravene, men hun sier samtidig at departementet etter konsesjonene kan endre vilkårene.

Departementet er i prinsippet suveren i det å kunne endre konsesjonsvilkårene, også uten at det er til fordel for de fire selskapene.

For i konsesjonenes punkt 14 heter det; "Samferdselsdepartementet kan, hvis viktige samfunnshensyn tilsier det eller hvis dette er nødvendig av hensyn til endrede internasjonale forpliktelser, endre konsesjonsvilkårene til ugunst for konsesjonshaveren. Endring av konsesjonsvilkårene gir ikke konsesjonshaver eller andre rett til erstatning fra staten."

I realiteten kan derfor Samferdselsdepartementet også flytte fram startdatoen uten at noen av søkerne kan kreve erstatning.

Onsdag om én uke skal de fire selskapene og departementet møtes for å diskutere den situasjonen en er oppe i.

- Det er fornuftig med et møte, sier Hildrum og legger til at selv om en ikke har noen planer om å endre startdatoen nå, "så lever ikke departementet i et vakuum".

Til toppen