Kan ikke hindre barnereklame

Den svenske markedsdomstolen har slått fast at man ikke kan nekte de kommersielle kanalene hvor sendingene kommer fra utenfor landet, å sende reklame rettet mot barn.

Den svenske Marknadsdomstolen kom til konklusjonen denne uken, etter å ha behandlet en sak initiert av Konsumentverket og kulturminister Marita Ulvskog, skriver Resume. Saken ble fremmet for å la svenske barn slippe uheldig påvirkning fra reklame.

Det er de to kommersielle kanalene TV3 og TV5 som nå kan fortsette å sende reklame rettet mot barn med loven i hånd. Begge de svenske kanalene sender fra England, som har et mer liberalt regelverk på dette feltet enn man har i Skandinavia.

Dommen i Marknadsdomstolen støtter en liknende dom i EU-domstolen.

En annen svensk kommersiell kanal, TV4, sender fra Sverige og får ikke sende reklame rettet mot barn, siden det vil bryte med svensk lov. Informasjonsdirektør i TV4, Helena Dyrssen, er ikke glad for at villkårene for dem og konkurrenter er ulike.

- Markedet for barnereklame sies å være opp mot 50 millioner kroner. Det er visstnok en liten del av markedskaken. Men samtidig innebærer forbudet for vår del at vi ikke kan finansiere barneprogram med reklame og det er naturligvis ikke bra, sier Dyrssen til Resume.

Også i Norge har det vært strid om norske TV3s sendinger.

Til toppen