Katalogtjenester en slager hos Novell

Kvartalet fram til 30. april var Novells sjette på rad med overskudd. Produkter knyttet direkte til katalogtjenester vokste med 61 prosent og står nå for over 57 prosent av omsetningen.

Kvartalet fram til 30. april er det andre i Novells avvikende regnskapsår. Nøkkeltallene ser slik ut:

alle tall i millioner dollar kvartal fram til 30. april 1999 kvartal fram til 30. april 1998
omsetning 316 262
resultat 39 19
alle tall i millioner dollar halvår fram til 30. april 1999 halvår fram til 30. april 1998
omsetning 601 514
resultat 68 33

Novell solgte altså for 20 prosent mer i årets andre kvartal enn i fjorårets. På halvårsbasis er framgangen 17 prosent.

Markedsdirektør Brynjulf Skorpen i Novell Norge vil ikke ut med egne tall, men oppgir disse prosentene:

- Omsetning i år (1999) i forhold til samme tid i fjor er 27 prosent høyere. Omsetning i andre kvartal 1999 er 21 prosent høyere enn i fjor. Andelen service og tjenester (ikke NetWare) er sterkt stigende, og utgjør en stadig større og viktigere del av vårt generelle produktspekter.

Framgangen i Norge er noe mindre enn snittet for EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika), men høyere enn i USA. EMEA-omsetningen vokste med 35 prosent til 105 millioner dollar, med Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland som ledende markeder. Veksten i USA var 13 prosent til 169 millioner dollar, i Asia/Stillehavet 23 prosent til 26 millioner dollar.

Novell mener katalogtjenester kan utnyttes til nye produkter i segmenter selskapet hittil ikke har prøvd seg på. Internett betraktes også som et område med stort potensial. Novell varsler produkter innen områder som engangspålogging, infrastruktur for elektronisk handel, tjenestekvalitet, regelbasert styring, identitetskontroll, ytelsesforbedring gjennom cache og sikkerhetsordninger basert på offentlige nøkler.

Cache eller mellomlagring for å redusere responstider på Internett-sider nevnes som et spesielt viktig satsingsområde. Novell lisensierte sitt Internet Caching System (ICS) til Compaq og Dell i mars. Disse leverandørene varsler Novell-baserte anvendelser til sommeren. ICS bedrer ytelsen på webtjenere under en rekke operativsystemer, blant dem NT, NetWare og flere Unix-varianter, blant dem Solaris og Linux.

Novell-aksjen ligger nå rundt 24 dollar, betraktelig opp fra bunnivået på fem dollar i 1997. Fra mai til oktober i fjor lå aksjen temmelig stabilt på 10 dollar, men har siden vokst jevnt. Analytikere mener selskapet må utnytte mulighetene fraværet av Windows 2000 gir det kommende halvåret. Novell regner ikke med noe omsetningsfall som følge av årtusenskiftet.

Til toppen