KDE lager Office-pakke

Utviklerne tilknyttet KDE-prosjektet holder på å utvikle KOffice, en samling kontorapplikasjoner spesielt tilpasset brukergrensesnittet for KDE.

Utviklerne i KDE Project har i lengre tid holdt på å utvikle en Office-suite spesielt tilpasset K Desktop Environment (KDE). Applikasjonspakken - KOffice - består foreløpig av regnearket KSpread, presentasjonsprogrammet KPresenter, det vektorbaserte tegneprogrammet KIllustrator, den rammebaserte tekstbehandleren KWord, databaseprogrammet Katabase, KDiagram for generering av grafer og diagrammer, formelgenereringsprogrammet KFormula, HTML-framviseren KoHTML og bildeframviseren KImage.

De som leste artikkelen om KDE 2.0 tidligere i dag (se peker i spalten til høyre - Mange spennende nyheter i KDE 2.0), fikk med seg at KDE-tilpassede applikasjoner snart skal bygges opp ved hjelp av en type CORBA-arkitektur (Common Object Request Broker Architecture) som kalles KOM/OpenParts. Dette gjelder selvsagt også KOffice.

Et eksempel på dette er de komponentbaserte dokumentene. Hvis en presentasjon i KPresenter inneholder en KSpread-tabell, vil brukeren ved å klikke på på tabellen i KPresenter, få byttet ut menyene og verktøylinjene i KPresenter med de som tilhører KSpread. Deretter vil brukeren kunne redigere og se på KSpread-tabellen som om vedkommende bruker KSpread, selv om hele sesjonen foregår inne i KPresenter-vinduet. Når brukeren er ferdig med å redigere tabellen, kan vedkommende klikke på utsiden av tabellen. Da kommer KPresenter-menyene og -verktøylinjene opp igjen. Det er selvsagt også mulig å gjøre det samme med de andre delene av KOffice.

Et par detaljer om noen av applikasjonene:

KSpread, regnearket i KOffice, var den første KOffice-applikasjonen utviklerne i KDE Project startet på. Regnearket skal nå ha fått implementert mye funksjonalitet, men er ennå langt fra ferdig. Mye av funksjonaliteten, men også selve formlene, vil ligne på det man finner i blant annet Microsoft Excel. Men selv om utviklerne legger inn en stor mengde formler, tror de at dette ikke vil være tilstrekkelig for alle bruksområder. Derfor støtter KSpread det objektorienterte skriptspråket Python. Dette gjør det mulig for brukerne å lage og distribuere egendefinerte utvidelser til KSpreads funksjonsbibliotek.

KIllustrator er som nevnt et vektorgrafikkprogram. Brukere av Corel Draw vil antagelig kjenne seg igjen, likhetene er mange. Programmet støtter blant annet flerlagstegninger KIllustrator kan importere XFIG-tegninger og eksportere til vanlige punktgrafikkformater som JPEG og GIF, i tillegg til Encapsulated PostScript (EPS).

Tekstbehandlingsverktøyet KWord er som nevnt rammebasert. Det vil si at det like mye er et sideombrekkingsverktøy for publisering av dokumenter som en tekstbehandler. Brukere som kjenner tekstbehandlere som Word og WordPerfect vil likevel ikke merke noe større til dette hvis de ikke ønsker å utnytte fordelene rammene gir. KWord er en av de ferskeste applikasjonene i KOffice, så mye er ennå ugjort her.

Arbeidet med Katabase er såvidt startet opp. Databaseverktøyet skal få all funksjonalitet som er vanlig i tilsvarende applikasjoner, inkludert skjemaer, forespørsler, rapporter og import av data fra SQL-databaser.

Alle applikasjonene i KOffice - inkludert KIllustrator - lagrer dokumentene i filformatet XML (Extensible Markup Language), noe som gjør at filene kan åpnes i en rekke andre applikasjoner, inkludert nettlesere. Utviklerne av KOffice arbeider nå med å lagre filtre slik at KOffice også får støtte for populære filformater som MS Word, Excel, PowerPoint og RTF. Problemet med flere av disse filformatene er at mange opplysninger om dem er holdt tilbake av Microsoft. Dermed er det vanskelig å lage filtre som kan gjengi eller opprette slike dokumenter på en skikkelig måte.

KDE Project har ikke satt noe bestemt tidspunkt for når KOffice skal være ferdig. De sier selv at i motsetning til mange andre programvareutviklere vil de heller lage et produkt som fungerer skikkelig enn å komme med det raskest mulig. Likevel kan du allerede teste KOffice. Oppdatert kildekode publiseres hver dag på KDEs nettsted. En peker til nedlastingssiden finner du i spalten til høyre. Der finner du også en peker til mer informasjon om KOffice, inkludert skjermdumper fra flere av applikasjonene.

Selv om det allerede finnes flere Office-suiter til Linux og andre Unix-varianter, er KOffice trolig den eneste som er basert på åpen kildekode. Det betyr at hvem som helst kan tilpasse kildekoden til sitt bruk. I tillegg er KOffice hundre prosent gratis, også for kommersielle brukere.

Til toppen