Kinesisk virusverner har oppdaget "Code Blue"

Det kinesiske politiets virusvernsenter ved Tianjin utenfor Beijing er i ferd med å analysere en ny skadeorm, døpt "Code Blue", melder nyhetsbyrået Xinhua.

Ifølge Xinhua er Code Blue tilvirket av en skjelmsk dataekspert. Den får infiserte maskiner til å gå stadig saktere, helt til de krasjer. Spredningen likner på Code Red, men Code Blue utnytter en annen svakhet hos serverne. Nærmere spesifikasjoner er ikke gitt.

Reuters siterer en medarbeider ved det kinesiske politiets virusvernsenter i Tianjin, ni mil fra Beijing, som sier at man der er i ferd med å analysere ormen. Man har ingen anelse om tallet på smittede maskiner.

Til toppen