Kjøper egne aksjer for 23 mrd. kr

AT&T tjente 71 cent per aksje, sammenlignet med 59 cent på same tid i fjor. Selskpet varsler også at det vil kjøpe tilbake aksjer i eget selskap til en verdi på 3 mrd. USD, eller nærmere 22 mrd. kroner.

Andre kvartal for AT&T brakte blant annet med seg et gigantisk program frivillig avvikling av arbeidsforholdene til 15.300 ledere i selskapet. Dette koster selskapet anslagsvis 1,7 mrd. USD. Per 1. juli hadde vel 8.600 ansatte forlatt selskapet, mens resten forlater AT&T siste halvår.

AT&T tjente 12,858 mrd. USD på tele-virksomheten i andre kvartal, opp fra 12,728 mrd. USD, samme periode i 1997. Mens det går dårligere i privatmarkedet, øker selskapet inntjeningen innenfor næringslivet, trådløs telefoni, outscorsing og internasjonale aktiviteter, samt online-tjenester.

- Dette er det fjerde kvartal på rad AT&T melder om sterk inntjening, ekspansjon og evne til å tilpasse seg en bransje som er utsatt for sterk konkurranse, er AT&Ts styreleser, C. Michael Armstrong, sin kommentar til resultatet.

I en pressemelding sier han at selskapet har fått fullmakt til å køpe tilbale aksjer i eget selskap for 3 mrd. USD, eller nærmere 22 mrd. kroner. Oppkjøpet skjer i mindte poster opp til den endelige overtakelsen av TCI. Aksjene vil senere selges sammen med andre aksjer i forbindelse med kjøpet av TCI.

For ganske nøyaktig en måned siden ble det klart at AT&T kjøpte kabelselskapet TCI for 48 mrd. USD, eller nærmere 360 mrd. kroner. AT&T vil utstede 0,7757 AT&T-aksjer for hver A-aksje i TCI (dvs. 50,71 USD per TCI-aksje, 31 prosent over sluttkurs 23. juni 1998) og 0,8533 AT&T-aksjer for hver B-aksje i TCI.

Til toppen