Kjøper satellittselskap for en milliard

Telenor etablerer seg på ny i det amerikanske satellittmarkedet ved å bruke en milliard kroner på Comsat Mobile Communications. Telenor blir dermed verdens største integrerte aktør innen mobil satellittkommunikasjon.

Det er det kriserammede Lockheed Martin Global Telecommunications (LMGT) som selger Comsat Mobile Communications til Telenor Broadband Services AS for 116,5 millioner dollar, eller en drøy milliard kroner, melder Telenor.

Avtalen må godkjennes av amerikanske myndigheter, noe som kan ta et par måneder. Men etter regimeskiftet i USA, med en mer fusjonsvennlig administrasjon er det få som ikke tror at kjøpet finner sted, selv om det er et ikke-amerikansk selskap som kjøper.

For Telenor er Comsat interessant fordi selskapet supplerer selskapets allerede sterke posisjon på Inmarsat, og inkluderer to jordstasjoner i Connecticut og i California. Sammen med Telenors egen jordstasjon på Eik, som drives sammen med fire andre nordiske teleselskap, kan Telenor tilby global dekning innenfor Inmarsat.

Det amerikanske selskapet omsetter for vel 100 millioner dollar, eller 900 millioner kroner.

Telenor er fra før Inmarsats største eier, etter oppkjøp av Lockheed Martin sine Inmarsat-aksjer i fjor. Dagens oppkjøp gjør Telenor også til en av Inmarsats største kunder.

- Vår strategi har vært å forsterke Telenors posisjon som leverandør av global mobilkommunikasjon via satellitt. Sammen med vår sterke tilstedeværelse i Europa, vil dette kjøpet gjøre oss i stand til å globalisere våre tjenestetilbud. Dermed kan vi gi kunder over hele verden fordelene som er forbundet med Inmarsat-tjenester, via én enkelt tjenestetilbyder. Vi forventer at dette kjøpet skal øke vår driftseffektivitet og ytterligere utvide vårt allerede omfattende

tjenestetilbud, sier konserndirektør i Telenor og administrerende direktør i Telenor Broadband Services, Stig Eide Sivertsen.

Til toppen