Kjøpte servere for 1,7 milliarder

Norske datakunder kjøpte servere for 1,7 milliarder kroner i fjor. Målt i verdi, leder salget av Unix over pc-servere og Windows NT foran Netware, viser en IDC-rapport.

Mye er et relativt begrep når man snakker om salg. Mange leverandører kan skryte av å selge mye, men det blir ofte mest jobb og ikke så mye penger. Slik er det for leverandørene av pc-servere - til tross for et høyt volum, ble de slått av Unix-gjengen.

En fersk rapport fra analysebyrået IDC viser at det ble solgt Unix-servere for 680 millioner kroner mot pc-servere for 630 millioner kroner. PC-serverne er stort sett fordelt mellom servere utstyrt med Novell Netware og Microsoft Windows NT.

1998 ble det første året at servere med Windows NT solgte mer enn Novell Netware. Verdien av NT-servere kom opp i 340 millioner kroner mot Netware-servere for 290 millioner kroner. Windows NT spiser markedsandeler fra Netware. Likevel er ikke årstatistikken bare gode nyheter for Bill Gates - mot slutten av året falt veksten sammenlignet med tallene fra 1997.

Verdien av IBMs stormaskiner stod for 7 prosent av totalmarkedet, mens IBMs AS/400 var nye syv prosent. Compaq (Digital) OpenVMS stod for én prosent av salget, mens servere med de andre operativsystemene ble slått sammen til 8 prosent.

Ifølge det norske analyseselskapet DM&R ble det solgt 11.700 Intel-baserte servere i Norge de tre første kvartalene, noe som er en vekst på 18,7 prosent i forhold til i fjor. (Se lenke i høyre marg til egen sak)

Verdien av det norske server-salget steg med 10 prosent fra 1997 til 1998, forteller IDC. Dette overrasker analyseselskapet fordi man trodde priskrigen på PC-servere vil kutte salgsveksten mer.

- Det kunne vært enda bedre dersom ikke salget av PC-servere hadde stagnert i 3. kvartal - på grunn av de dramatisk fallende oljeprisene som har redusert it-investeringene, sier IDC i sin rapport.

For 1999 forventer IDC at salget vil stige med 6,9 prosent på grunnen av den forventede nedkjølingen av den norske økonomien.

Til toppen