Klarsignal til Fornebu-IT-Nett

Sameiet Fornebu-IT-Nett har fått godkjent planene om felles infrastruktur hos både Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet.

Sameiet Fornebu-IT-Nett har fått godkjent planene om felles infrastruktur hos både Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet.

Hverken Konkurransetilsynet eller Post- og teletilsynet har hatt sterke innvendinger mot sameiet Fornebu-IT-Netts planer som i praksis er den billigste og mest miljøvennlige måten å legge ny IT-infrastruktur på, siden den enkelte teleoperatør slipper å grave infrastruktur hver for seg.

Post- og teletilsynet bemerker i sin kommentar til samarbeidsavtalen at "tiltaket synes å samsvare med formålet med forskriftens paragraf 4-7, som er å sikre miljømessige og samfunnsøkonomiske hensyn ved utbygging av telenett."

Konkurransetilsynet har gitt sameiet dispensasjon fra konkurranselovens paragraf 3-1 som forbyr flere ervervsdrivende å samarbeide for å påvirke prisene i et marked. Dispensasjonen gjelder i første omgang for fem år.

Til toppen