Klart for konkurranse på nummeropplysning

I løpet av høsten vil de første alternative nummeropplysningene kunne være i drift. Det som før ferien så ut til å være uenighet om Telenors konsesjon er nå avklart. Telenor vil oppgi opplysninger om sine egne kunder.

Striden mellom Post- og teletilsynet og Telenor gikk på hvilke opplysninger Telenor er pålagt å oppgi i forhold til konsesjonen. Samferdselsdepartementet har klart støttet Post- og teletilsynets tolkning av konsesjonen, det vil si at Telenor skal gi fra seg grunndata "for alle abonnenter av offentlig telefontjeneste" til de aktørene som ønsker dette til kostnadsorienterte og ikke-diskriminerende vilkår..

Telenor har hele tiden stått på at det ikke var klart definert hvilke opplysninger Telenor er pålagt å gi fra seg.

Etter møtevirksomhet i fellesferien er partene nå enige.

Plikten til å oppgi opplysninger gjelder ikke de opplysningene som Opplysningen 180 sitter på. Denne databasen er et resultat av grunndata som Telenor kjøper internt om egne kunder, samt fra andre aktører som for eksempel Tele2 og Enitel. I diskusjonen mellom partene er det enighet om at de verdiøkende dataene som Telenor selv har bearbeidet, ikke omfattes av utleveringsplikten.

Derimot må Telenor gi fra seg grunndata om egne kunder, dersom kundene ikke har reservert seg mot dette.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard sier til digitoday.no at partene er enige om hvilke data Telenor skal levere fra seg.

- Det jobbes nå med rutiner for hvordan Telenor skal levere fra seg grunndataene og å etablere en basis for hvordan forhandlingene for prisen på dataene skal være.

Post- og teletilsynet arbeider med et regelverk som gjør at alle som tilbyr offentlig telefonitjeneste i Norge blir pålagt å utlevere grunndata til de teleoperatølrene som ønsker slike data til egen nummeropplysning.

Til toppen