Klart for nye mobiloperatører

Post- og teletilsynet har åpnet auksjonen over de ledige frekvensområdene for GSM 900 og 1800. Dermed lar det seg gjøre å etablere nye mobilselskap i Norge, i det minste i teorien.

I løpet av oktober må interesserte budgivere skrive hva de vil ha og hva de vil betale for å få tilgang til frekvensene. For GSM 1800 er fristen satt til slutten av november, melder Post- og teletilsynet.

Tidligere har GSM-frekvenser blitt pakket i ulike frekvensområder før konsesjonen eller tillatelsen til å benytte frekvensene ble lyst ut. Telenor Mobil og NetCom disponerer hver sin frekvensblokk på GSM 900 og GSM 1800 i dag.

GSM-frekvensene som skal auksjoneres ut nå pakkes ikke på samme måten, noe som gjør at søkermassen kan inkludere utradisjonelle GSM-aktører, for eksempel medieselskap og bedrifter.

Frekvensene selges uten minstepriser, og Post- og teletilsynet setter ingen krav til dekning og åpner for at både NetCom og Telenor Mobil kan delta i auksjonen. Tidligere er det bare Telenor Mobil som har uttrykt noen interesse for å få tilgang til ytterligere frekvensområde. Budgivere skal sikres tilgang til både 900 og 1800-frekvenser.

Det eneste en frekvensinnehaver må gjøre er å betale en årlig frekvensavgift til Post- og teletilsynet.

Til toppen