Knallvekst for norske Microsoft

Omsetningen av Microsoft-produkter har gått over all forventning. Alle divisjonene har opplevd en vekst på over 100 prosent det siste året.

Omsetningen av Microsoft-produkter har gått over all forventning. Alle divisjonene har opplevd en vekst på over 100 prosent det siste året.

Ole Morten Settevik, administrerende direktør for Microsoft Norge, opplyser at omsetningen i finansåret 1998, som avsluttes 30. juni i år, ble budsjettert til 494 millioner kroner. Etter en kraftig omsetningsvekst i alle divisjoner, ser tallet nå ut til å kunne bli 710 millioner kroner.

Størst vekst hadde divisjonen for personlige systemer, med en omsetningsøkning på hele 185 prosent i forhold til året før. Denne divisjonen står blant annet for salg av Windows 95 og Windows NT Workstation.

Settevik forklarer dette med at Norge har ligget bak en rekke andre land når det gjelder overgangen til 32-bits operativsystemer, men at dette nå er begynt å jevne seg ut. Han antar at 20 prosent av PC-ene i privat sektor, og 60-70 prosent av PC-ene i offentlig sektor, fortsatt kjører 16-bits operativsystemer.

Også i andre avdelinger har det vært formidable salgstall. Det er for eksempel solgt omtrent 150.000 Office 97-pakker i perioden. Dette utgjør 65 prosent av omsetningen til Microsoft Norges Desktop Application-divisjon.

Når det gjelder Windows NT Server, selger Microsoft omtrent 12-13.000 lisenser i året. Ifølge Settevik utgjør dette omtrent 52 prosent av det totale servermarkedet i Norge. Den drivende faktoren er ifølge Settevik tilgangen på applikasjoner.

Også salg av OEM-lisenser til systembyggere har hatt en kraftig vekst. 135 prosent er langt mer enn veksten i antall solgte PC-er. Settevik tror dette kan skyldes mindre piratkopiering av operativsystemene.

Microsoft Norge har nå 44 heltidsansatte i Norge, men regner med å øke dette antallet til 55 i løpet av det kommende året. I tillegg er en rekke nordmenn ansatt ved det nordiske hovedkontoret i Sverige.

Settevik forteller at Microsoft for regnskapsåret som kommer, venter en vekst på 22 prosent. Dette skyldes ikke minst lanseringer av en rekke nye produkter. Microsoft Norge vil i perioden også fokusere på opplysningsarbeid om lisenser for å redusere piratkopieringen ytterligere, samt å være mer synlig ute blant kunder og partnere.

Til toppen