Knute på den svenske telefontråden

Forhandlingene mellom British Telecom (BT) og Telenor om en løsning for svenske Telenordia står i stampe. Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, sier han ikke er komfortabel med situasjonen.

Sverige er nå sentral i de anstrengelsene Telenor gjør for å sikre seg en posisjon som en nordisk tele- og mobiloperatør. Selskapet har lenge vurdert mulighetene i landet, men arbeidsvilkårene ble betydelig forverret da BT offentlig gikk ut i sin rapport for fjorårets siste kvartal og sa at en planla børsnotering av svenske Telenordia, der Telenor og BT eier halvparten hver.

Dette kom helt uforbredt på Telenor, som siden da har vært i samtaler med BT for å komme fram til en løsning begge parter kan leve med.

For Telenor er Sverige helt sentralt i en strategi der målsetningen er å bli en nordisk aktør.

- Vi sliter med en fornuftig løsning for Telenordia, sa Tormod Hermansen da Telenor la fram sine resultat for første kvartal onsdag.

- Det har tatt lengre tid enn det vi hadde håpet om å bli enige med BT om hva vi faktisk skulle gjøre. Dette er kanskje viktigere for Telenor enn BT. Jeg har tidligere sagt at en må forvente å finne Telenor i det svenske mobilmarkedet, og det står jeg fortsatt ved, sa Hermansen, uten å utdype når eller på hvilken måte dette skal skje.

Tidligere i år definerte Hermansen tidshorisonten for en løsning i Sverige gjennom Aftenposten til sommeren, mens mobilsjef i Telenor, Arve Johansen i Dagens Næringsliv onsdag sier i løpet av året.

De mulighetene Hermansen skisserer, varierer fra utkjøp av den andre parten eller satsing på egen hånd.

BT sliter med betydelige gjeldskostnader og er nok ikke villig til å slippe Telenordia-aksjene sine dersom selskapet ikke får kontanter. Spesielt ikke etter at Telenor gjennom to avtaler har skaffet seg en netto gevinst på over 21 milliarder kroner takket være nettopp BT.

Hermansen medgav på dagens pressekonferanse at partene nok sitter med ulike interesser i forholdet til Telenordia, men sier samtidig at selskapet foretrekker å være en aktiv spiller, fremfor å være gjenstand for andres spill.

I dagens situasjon hemmer nemlig tautrekkingen om Telenordia Telenors utvikling på det svenske markedet, ved at aksjonæravtalen med BT ikke gir Telenor mulighet for å engasjere seg utenfor Telenordia innenfor områder der Telenordia kunne vært valgt.

- Vi har valgt ikke å provosere, sa Hermansen, og signaliserte samtidig at en løsning med BT må komme før selskapet kan satse på mobil i Sverige.

Hermansen sier at tross Telenordia er forholdet mellom BT og Telenor fremdeles bra, men at det som i fjor var felles interesser ikke nødvendigvis er det i år.

Til toppen