Kombinerer datavarehus med spørreundersøkelser

Component Software skal selge det web-baserte spørreundersøkelsesverktøyet Confirmit.

Det norske web-baserte verktøyet Confirmit fra FIRM AS for interne og eksterne spørreundersøkelser - mot kunder, medarbeidere, partnere og så videre - er blitt en verdenssuksess. Selskapet kunngjør en samarbeidsavtale med Component Software Group som vil legge grunnlaget for at kunder kan kombinere data fra spørreundersøkelser med salgsdata og andre opplysninger fra datavarehus og beslutningsstøtteverktøy.

Ideen er at man får enda bedre oversikt ved å kombinere objektiv kunnskap om det som skjer, med viten om hvordan folk opplever det.

Til toppen