Konkurransetilsynet avventende til telefusjonen

I Konkurransetilsynet har man registrert fusjonsplanene mellom Telenor og Telia. Så snart den formelle avtalen mellom de to selskapene er på plass vil det bli foretatt en vurdering av om denne saken skal behandles av europeisk eller norsk konkurranselovgivning.

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Morten Berg, sier til digi.no at tilsynet ikke vil gjøre noe med fusjonen før den faktisk foreligger. Først da vil tilsynet vurdere om det er grunnlag for å vurdere saken, som også kan skje ved at det blir tatt initiativ fra de to fusjonerende selskapene.

- I dag vet vi ikke om denne fusjonen skal vurderes med utgangspunkt i norske lover eller i forhold til EØS-regelverket, eller om det er EU-kommisjonen eller overvåkingsorganet ESA som skal gjøre vurderingen, sier Berg.

Dette er det første en må avklare.

Berg sier at det norske tilsynet har kapasitet til å kunne behandle denne saken dersom den skulle ende på Konkurransetilsynets bord.

- Størrelsen på selskapene er i seg selv ikke avgjørende for om saken er komplisert eller ikke. For prinsippene bak ulike fusjonssaker - enten det er snakk om små eller store selskap - er de samme. De kan imidlertid bli noe teoretisk kompliserte når vi skal formidle vårt standpunkt til en sak.

Dersom det er norske konkurransemyndigheter som skal behandle denne saken har Konkurransetilsynet seks måneder på seg for å gjøre et vedtak fra det tidspunkt en fusjonsavtale foreligger.

Til toppen