Konsortium skal lage feilfri programvare

NASA, Carnegie Mellon University og tolv store IT-selskaper har dannet et konsortium som tar sikte på å avskaffe svikt i kritiske IT-systemer.

Konsortiet har fått navnet High Dependability Computing Consortium, forkortet HDCC.

Initiativet kommer fra dekanus James H. Morris ved Carnegie Mellon School of Computer Science. Han offentliggjorde essayet "A High Dependability Computing Consortium" 13. april i år, der han foreslo at det skulle opprettes et konsortium av akademiske institusjoner, offentlige forskningsinstitusjoner og IT-bransjen, for å sette i verk et langsiktig program innen forskning og utdanning med sikte på å gjøre data- og kommunikasjonssystemer så pålitelige at folk kunne satse yrke og hverdagsliv på at de fungerer.

Essayet til Morris finnes fortsatt tilgjengelig, blant annet på nettstedet til Center for National Software Studies, et amerikansk samarbeidsorgan der forskere diskuterer langsiktige nasjonale behov innen programvare, og iverksetter studiegrupper innen felter de mener er forsømt av den etablerte forskningen.

Morris foreslo et bredere anlagt samarbeid enn det HDCC foreløpig ser ut til å bli. I tillegg til de fremste amerikanske IT-universitetene ville han ha med to europeiske institusjoner, henholdsvis ETH-Zürich og Karlsruhe universitet. Fra det offentlige ville han ha med både det sivile NASA og det militære DARPA. Og han nevnte et tjuetalls IT-selskaper som hadde signalisert interesse for prosjektet.

I pressemeldingene og byrårapportene som forteller at HDCC nå er et faktum, heter det at formålet er å "avskaffe feil i samfunnskritiske IT-systemer". Det understrekes at man skal legge et grunnlag for at det skal bli mulig å utvikle fullt ut pålitelig programvare som samtidig ikke priser seg ut av markedet.

Medlemmene i konsortiet, ved siden av Carnegie Mellom og NASA, er Adobe, Compaq, Hewlett-Packard, IBM, ILOG, Marimba, Microsoft, Novell, SGI, Siebel, Sybase og Sun. Av disse er Compaq, H-P, ILOG, Marimba, Microsoft, SGI og Siebel nye i forhold til Morris' liste fra april.

I første gang vil HDCC først og fremst arbeide med programvare som skal brukes innen luftfartskontroll, romfartsprogrammet, banktjenester og helse, slik som folk satser livet sitt på. NASA har en spesiell interesse i konsortiet, siden tapet av Mars Polar Lander i fjor, et prosjekt det hadde brukt 165 millioner dollar på, antakelig skyldes en programvarefeil. NASA har hittil bevilget 500.000 dollar til HDCC.

Blant personlighetene som skal veilede HDCC, er Ray Lane, tidligere nestsjef i Oracle, i dag tilknyttet Carnegie Mellon som "trustee".

HDCC skal huses i en forskningspark som Carnegie Mellon skal etablere i Moffet Field i Silicon Valley i samarbeid med NASA. Forskningsparken skal også huse andre samarbeidsprosjekter mellom Carnegie Mellon, som ellers holder til i Pittsburg i delstaten Pennsylvania på østkysten, og NASA. Morris understreket at det er svært viktig for Carnegie Mellon å etablere seg i Silicon Valley.

Til toppen