Kontroll over personopplysninger

Netscape, Firefly Network og VeriSign - og enda 60 selskaper - fremmer et forslag til Internett-standard som lar deg bestemme selv hva slags personlige opplysninger du vil fordele via web, og til hvem. Forslaget skal erstatte dagens system med "cookies".

Netscape, Firefly Network og VeriSign - og enda 60 selskaper - fremmer et forslag til Internett-standard som lar deg bestemme selv hva slags personlige opplysninger du vil fordele via web, og til hvem. Forslaget skal erstatte dagens system med "cookies".

Firefly Network utvikler programvareagenter. VeriSign er ekspert på digitale signaturer. Sammen med Netscape går disse i spissen for en gruppe på over 60 andre selskaper for å fremme Open Profiling Standard - OPS - til World Wide Web Consortium denne uka.

Hensikten er å få et ensartet system for å behandle data knyttet til personopplysninger, i forbindelse med personlig tilpasning av innholdsleveranser, reklame og varetilbud. OPS skal gjøre det mulig for brukere å kontrollere hvor mye personlig informasjon et websted skal kunne være delaktig i. Hver gang et websted ber om en "personlig profil", skal brukeren varsles, og gis anledning til å redigere bort det hun ikke vil at webstedet skal få vite. Det skal også være adgang til å nekte enhver personopplysning.

Målet er altså å tilfredsstille hensynet til personvern samtidig som man gir alle som driver med nyhetsformidling, salg og reklame via Internett, anledning til å tilby en høy grad av individuell tilpasning av tjenestene.

Blant selskapene som støtter initiativet er Digital, Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Sybase og SUN, samt søkeverktøyene Excite, Infoseek, Lycos og Yahoo!. Electronic Frontier Foundation som er opprettet for å verne om personlige friheter i forbindelse med Internettet, er også blant de 60 støttespillerne. Microsoft har ennå ikke uttrykt seg om forslaget.

Ifølge Netscape åpner forslaget for at brukeren kan skru av varslingen av innhenting av personlige opplysninger, på samme måte som man i dag kan skru av varslingen av "cookies" og usikret opplysningsformidling. OPS betraktes som en ramme for "informed consent" - underrettet samtykke.

Netscape har innhentet positive uttalelser fra USAs kontrollorgan for handel, FTC (Federal Trade Commission). FTCs Christine Varney mener at "OPS bringer oss ett skritt nærmere markedsbaserte løsninger for personvern."

I dag er det svært mange websteder som ber deg fylle ut opplysninger om deg selv og din arbeidsplass, før du får tilgang til bestemte sider eller tjenester. Med OPS vil de fleste slike opplysninger allerede være lagret i din "personlige profil", og skjemaene vil nærmest fylles ut automatisk. OPS-systemets lokalt lagrede personprofiler skal kunne oppbevare opplysninger om sivilstatus, alder, interesser, brukeridentifikasjon og passord, i tillegg til navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Til toppen