Kostbar ryddesjau i Siemens

Siemens AG hadde en vekst i ordreinngangen på seks prosent sammenliknet med forrige regnskapsår. På grunn av ekstraordinære kostnader til restrukturering, ble årets resultat redusert til 4,1 milliarder kroner. Særlig området halvlederteknikk vil bli lagt betydelig om.

Dette kom frem da Siemens AG onsdag presenterte sine foreløpige regnskapstall for siste forretningsår, som ble avsluttet 30.09.98. Omsetningsveksten var på ti prosent til 530 milliarder kroner. Resultatet etter skatt og før ekstraordinære disposisjoner økte med to prosent, til cirka 12 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Administrerende direktør i Siemens AG, Dr. Heinrich von Pierer, kunngjorde samtidig at selskapets halvledervirksomhet nå legges ut i eget selskap med tanke på senere børsnotering.

- Et slikt skritt vil være en del av planene for å oppfylle programmet for økt lønnsomhet som ble fremlagt i sommer, sier von Pierer. Siemens la i juni frem en ti-punkts plan for restrukturering av selskapet. En slik konsentrasjon om kjerneområdene vil medføre omfattende salg så vel som nye oppkjøp.

- Vi vil vesentlig høyne Siemens' verdi gjennom å fokusere på de mest profitable delene av vår virksomhet, sa von Pierer.

- Forbedringsprogrammet i Siemens AG innebærer en betydelig satsing på informasjons- og kommunikasjonsområdet, noe som passer godt med vår strategi i Norge for dette området, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim i Siemens AS.

Til toppen