KPN leter etter kjøpere til KPNQwest

Det krisebefengte nederlandske teleselskapet NPK leter nå etter kjøpere til flere deler av sin virksomhet, blant annet selskapets halvpart av KPN Qwest.

Som hos flere andre europeiske teleselskap er det gjelden som tynger KPN. Hele 22,8 milliarder euro, eller 185 milliarder kroner skylder selskapet etter solide oppkjøp i europeisk mobilindustri, som blant annet inkluderer flere dyre UMTS-lisenser i fjor.

Opprinnelig var planen å bli ett av Europas tre ledende mobilselskap. Nå har KPN nok med å berge skinnet etter at en fusjon med belgiske Belgacom gikk i vasken sist måned. Denne fusjonen skulle gi selskapet et lite pusterom, men nederlandske myndigheter som fremdeles er største eier i selskapet, mente man fikk for lite igjen for et salg.

Dermed står selskapet foran store omstruktureringer, som ikke bare innebærer kutt i antall ansatte, men også salg av deler selskapets virksomheter.

Blant tiltakene som vurderes er salg av hele eller deler av aksjeposten i KPN Qwest, som blant annet inkluderer det tidligere EUnett. Timingen er imidlertid ikke spesielt god ettersom selskapet har falt kraftig i verdi de siste månedene. Men markedsverdien til KPN har falt raskere enn i datterselskapet, der amerikanske Qwest Communications Corporation eier 44,3 prosent, like mye som KPN. KPNs aksjer er verdsatt til vel 950 millioner euro eller vel 7,7 milliarder kroner.

Qwest skal være interessert i å overta deler av KPNs aksjepost i selskapet, og KPN bekrefter samtaler i tråd med aksjonæravtalen mellom de to selskapene.

Til toppen