Kraftig forbedret grensesnitt i Opera versjon 6

Versjon 6 av den norske nettleseren er sluppet i beta. Et nytt grensesnitt gjør Opera mer tiltalende, lettere å tilrettelegge, og mer fleksibelt i bruk.

Beta-utgaven av Opera er sluppet i forbindelse med den pågående datamessen Comdex Fall 2001 i Las Vegas.

De viktigste nyhetene gjelder muligheten for mer personlig tilrettelegging av grensesnittet, valgfrihet i forhold til det å vise flere websider samtidig i programvinduet, og bruk av Unicode slik at også ikke-vestlige tegn kan vises. Unicode vil endelig gjøre det fristende for brukere i Østeuropa og mange asiatiske land å bruke Opera. Når Opera implementerer Unicode på andre plattformer enn Windows, stiller det sterkt i konkurransen om å velges som standard utrustning for lokalt tilpassede tynne klienter.

For noen år siden var "multiple document interface" eller MDI i skuddet hos mange programvareleverandører. Det viser til at en applikasjon kan vise flere dokumenter samtidig i sitt eget programvindu. Alternativet er "single document interface" (SDI) der hvert dokument vises i et eget vindu. Bruker du tastekombinasjonen Alt-Tab til å veksle mellom vinduer, vil du med MDI gå fra applikasjon til applikasjon, og for hver applikasjon vil du se alle applikasjonens dokumenter slik de sto da du forlot dem. Med SDI går du i stedet fra dokument til dokument, uavhengig av hvilken applikasjon dokumentet sorterer under.

Forskjellen mellom MDI og SDI svarer til to ulike måter å arbeide på. MDI passer til en mer applikasjonsorientert stil, mens SDI passer til en mer dokumentorientert stil. I Microsoft Office ble MDI forlatt til fordel for SDI ved overgangen fra versjon 97 til versjon 2000.

Nettleserne til Microsoft og Netscape har hatt SDI-grensesnitt helt fra starten av, mens Opera har sverget til MDI, og har utnyttet dette til blant annet å la brukerne åpne flere websider samtidig. Versjon 6.0 har både MDI og SDI, slik at brukeren har fritt valg. Siden det nye grensesnittet også lar deg kjøre flere Opera-instanser samtidig på samme PC, kan du få i pose og sekk ved å kjøre MDI i én instans - og løpende overvåke flere nyhetskilder - samtidig som du kjører SDI i en annen instans.

Muligheten for å kjøre ulike instanser av Opera på samme maskin vil også glede familier og andre grupper der flere individer må dele samme PC. Hver kan få "sin" Opera, med egne oppsett for blant annet bokmerker, og ikke minst e-post.

Esteter og selskaper som gleder seg over å kunne lage spesielt tilrettelagt utgaver av Opera, har mye å hente i den nye muligheten for å velge "skins" og andre designelementer. Utvidet mulighet for å erstatte musbruk med tastkombinasjoner er kanskje mer tiltrekkende for praktisk innstilte brukere.

Bokmerkene i Opera 6 er ikke bare søkbare - i motsetning til for eksempel Internet Explorer - de kan også sorteres etter ulike kriterier - alfabetisk, etter siste besøk, etter opprettelsesdato og så videre. Muligheten for personlig tilrettelegging omfatter også personlig definerte rutiner for å sortere bokmerker.

En flott og praktisk egenskap heter "Hotclick". Det gir deg en tilpasset meny (se bildet) når du høyreklikker ved merket tekst. I det valgte eksempelet er ordet "recession" merket, og du kan slå opp i ordbok, leksikon eller få uttrykket oversatt til et annet språk. I motsetning til Internet Explorer, der en liknende løsning forutsetter at oppslagsverkene er installert på harddisken - og kjøpt av Microsoft - henter Opera disse tjenestene der det er mest naturlig, nemlig ute på web, uten at du behøver spesiell programvare.


Opera har lagt ut en egen anmelderguide der alle nyhetene gjennomgås i detalj, med gode brukertips.

Alle registrerte brukere av versjon 5 tilbys gratis oppgradering til versjon 6. Foreløpig er Opera 6.0 beta bare tilgjengelig på engelsk og under Windows.

Til toppen