Krangel ødela Context Vision-resultat

Context Vision sliter fortsatt med å matche de gode tallene fra andre halvår i fjor. Nå er det patentstridigheter med en av selskapets største kunder som ødelegger inntrykket.

Fjorårets børsrakett, Context Vision, kan neppe se seg fornøyd med prestasjonene siste halvår. Etter et knallgodt fjerdekvartal i fjor, har både omsetning og resultat falt dramatisk, selv om tallene er bedre enn i første halvår 1997.

Ifølge Context Vision skyldes mye av det svake resultatet en stevning fra en av selskapets største kunder i USA, Image Enchancements Systems Inc. (IMS), som sto for 25 prosent av omsetningen i Context Vision i første kvartal. IMS hevdet at Context Visions patenter var ugyldige og de to selskapene har i siste kvartal vært gjennom en rettstvist som førte til midlertidig opphør av leveransene til IMS. I løpet av samme periode har IMS imidlertid trukket tilbake stevningen og Context Vision hevder nå at de to igjen er i forhandlinger om en leveringsavtale.

Context Vision har i siste kvartal økt ressursbruken på utviklingen av en PCI-basert akselerator for billedforbedringsprogravaren. Selskapet har siste kavartal inngått en utviklingskontrakt med en kameraprodusent på billedforbedringsprogramvare, men det er fortsatt ikke sikkert at det blir penger av dette.

- Kameraprodusenten vil i løpet av tredje kvartal ta en beslutning på om de ønsker å anvende programvaren, sier administrerende direktør i Context Vision, Sven Günter-Hanssen, til digi.no.

Aktiviteten på MR-området, der selskapet også leverer billedforbedringsprogramvare, er fallende på grunn av den økonomiske situasjonen i Asia, og totalt sett betyr dette at den økonomiske situasjonen neste halvår kan bli tøff.

- Betyr dette at man ikke kan vente seg like gode tall andre halvår 1998 som i andre halvår i fjor?

- Jeg vil ikke uttale meg konkret om resultatene. Saken er imidlertid at vi ikke kommer til å få substansielle tilskudd fra markedet neste halvår. Dessuten vil kostnadene stige som følge av opptrapping i PCI-kort-utviklingen, sier Günter-Hanssen, som legger til at planene om å ferdigstille en prototyp av PCI-kortet før nyttår fortsatt er realistiske.

TABELL: Context Vision, hovedtall fra resulatet andre kvartal 1998, sammenliknet med samme periode i fjor. Alle beløp i SEK 1000.

Q2 - 1998 Første halvår 1998
Omsetning 11 481 25 086
Driftsresultat 2 370 10 389
Resultat før skatt 6 906 15 591
Til toppen