Kretsmarkedet ned 11 prosent i 98

Salget av halvledende integrerte kretser som minne og mikroprosessorer forventes å ende med en kraftig nedgang i 1998.

I henhold til Electronics Industries Association of Japan (EIAJ) vil omsetningen i det internasjonale markedet for halvledende integrerte kretser ende på totalt 122,23 milliarder dollar i 1998.

EIAJ baserer sine tall på estimater fra World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) - en organisasjon som representerer 72 produsenter av halvledende elektroniske kretser.

Omsetningen er en nedgang på nesten 11 prosent fra 1997. EIAJ forventer en nedgang i det japanske kretssalget i 1998 på 13,3 prosent sammenliknet med en oppgang på 4,4 prosent i 1997.

Analysebyrået IDC estimerer på sin side at salget i 1998 vil ende på 124,6 milliarder dollar. Nedgangen begrunnes med svakere etterspørsel enn ventet etter PC-er i første halvår 1998 samt generell nedgang i Japan og Asia. IDC forventer at salget vil forbli svakt også i første halvår i 1999, men at det vil ta seg opp i andre halvår 1999 når byrået venter styrkede priser og redusert overkapasitet i bransjen.

WSTS venter en vekst i 1999 på 6,6 prosent, mens IDC tror veksten vil bli på åtte prosent i 1999. I 2000 venter WSTS en vekst på 13,6 prosent, mens oppgangen skal være på 16,2 prosent i 2001.

Til toppen