Krever at høyesterett avviser enda en Microsoft-anke

USAs justisdepartementet mener at høyesterett bør avvise en anke der Microsoft krever fornyet behandling av hele saken, ikke bare av straffetiltakene.

Departementet mener at dersom høyesterett skulle bøye seg for Microsofts krav, vil det føre til endeløs trenering, oppstykket saksbehandling og storstilt sløsing med skattebetalernes ressurser.

Microsoft har anket ankeinstansens avvisning av selskapets anke mot opprettholdelsen av den delen av den opprinnelige kjennelsen som slår fast at Microsoft har brutt antitrustlovene. En fornyet behandling av straffetiltakene er innledet på det opprinnelige rettsnivået, men under en annen dommer. Det første rettsmøtet finner sted 21. september.

Til toppen