Krever lavere mobilpriser fra Telenor

Post- og teletilsynet krever at Telenor Mobil må sette ned samtrafikkprisen sin med 26 øre. Telenor Mobil ber om utsettelse for å få tid til å studere kravet.

Post- og teletilsynet krever at Telenor Mobil må sette ned samtrafikkprisen sin med 26 øre. Telenor Mobil ber om utsettelse for å få tid til å studere kravet.

Samtrafikkprisen er den prisen andre operatører betaler til Telenor Mobil for å få lov til å sende trafikk gjennom Telenor Mobils nett. Fordi Telenor har over 25 prosent markedsandel på samtrafikkmarkedet, er selskapet underlagt telelovens bestemmelser når det gjelder hvilken pris selskapet kan kreve for samtrafikk.

I fjor sommer varslet Post- og teletilsynet at Telenor Mobil ville bli pålagt å sette ned samtrafikkprisen med 15 prosent, noe som ble etterkommet ved årsskiftet. Da var en del av kravet at en ikke skulle inkludere kostnader til salg, marked og kundeservice.

Det er Telenor Mobil selv som er pålagt å gi tilsynet tallgrunnlaget for sin samtrafikkpris.

Striden står om Telenor Mobil i sin samtrafikkpris kan inkludere kostnader for salg, marked og kundeservice. Post- og teletilsynet har på bakgrunn av tallmateriale fra Telenor beregnet kostnadene for samtrafikkprisen til 78 øre, ekskludert kostnader til salg, marked og kundeservice. Disse er beregnet til å utgjøre 26 øre i dag, noe som gir en samtrafikkpris, ifølge tallmateriale fra Telenor på 104 øre.

Selskapet tar selv mindre enn dette i samtrafikkavgift, nærmere bestemt 95 øre etter siste prisnedsettelse.

Seniorrådgiver i Post- og teletilsynet, Tomas Myrbostad, sier til digitoday.no at tilsynet allerede i fjor sommer gjorde det klart overfor Telenor Mobil at en i utregningen av kostnadsgrunnlaget for samtrafikkprising, ikke skulle inkludere kostnader til salg, marked og kundeservice.

- Vi overlater til Telenor å finne ut hva grunnlaget for samtrafikkprisingen skal være, sier han. - Men i den prisen skal altså ikke kostnader til salg-, markeds- og kundeservice være med. Akkurat det ble Telenor Mobil gjort oppmerksom på allerede sist sommer og senere i møter i fjor høst.

Den nye beregningen med en ny samtrafikkpris er spesifisert gjennom et skriftlig pålegg i brev datert 11. mai i år.

Myrbostad sier at Telenor Mobil i henhold til teleloven til enhver tid er pålagt å ha kostnadsorienterte samtrafikkpriser, noe som betyr at pålegget fra tilsynet gjelder nå. Fordi denne saken har vært diskutert og varslet skriftlig gjennom det siste drøye året, mener tilsynet at det ikke er behov for noe spesielt varsel nå.

Telelovens sanksjonsmuligheter for tilsynet er tvangsbøter, eller i ytterste konsekvens en tilbaketrekking av konsesjonen.

Informasjonsjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, sier til digitoday.no at selskapet tidligere har satt ned samtrafikkprisene.

- Vi jobber nå med å få klarhet i det tilsynet mener. Vi mener at vi i våre priser må ha med kostnader for salg-, markeds-, kundeservice. Her er det en prinsippiell uenighet. Det er nytt at de ikke aksepterer dette lenger, sier han.

Telenor har ennå ikke tatt stilling til om pålegget skal ankes, men Telenor ber mandag om oppsettende virkning mens brevet vurderes. Telenor vil derfor heller ikke sette ned prisene nå.

- Får vi ikke oppsettende virkning, er det i vår interesse å svare svært fort.

Til toppen