Krever mer samordning når televerkene graver

Bredbåndsselskapene graver grøfter på kryss og tvers uten å snakke med hverandre. En arbeidsgruppe satt ned av Samferdselsdepartementet mener alle landets kommuner i løpet av neste år bør lage en plan for framføring av bredbåndsnett.

Bredbåndsselskapene graver grøfter på kryss og tvers uten å snakke med hverandre. En arbeidsgruppe satt ned av Samferdselsdepartementet mener alle landets kommuner i løpet av neste år bør lage en plan for framføring av bredbåndsnett.

Arbeidsgruppen mener bredbåndsgraverne i dag er alt for lite samkjørte og graver på kryss og tvers for å lage sine framføringsveier for bredbåndskabler.

Gruppen mener framføringsveier for telenett må likestilles med annen infrastruktur som veg, strømforsyning, vann- og avløp. Det bør finnes et bredt tilbud av framføringsveier med god kapasitet og til rimelig pris. Gruppen mener også at det bør etableres et marked for salg og utleie av ekstra framføringskapasitet.

Statlige, kommunale, næringsmessige og private behov må i størst mulig grad samordnes ved planlegging og framføring av telenett, skriver gruppen i rapporten som er et ledd i oppfølgingen av regjeringens bredbåndsplan.

Regjeringens bredbåndsplan sier at hele landet skal sikres bredbåndstjenester. Men for at dette skal skje må de som bygger ut teleinfrastruktur samarbeide mer. Mange snakker i dag ikke med hverandre fordi en lengst mulig vil holde hemmelig hvilke områder en skal etablere bredbåndstjenester i.

Dersom ikke tilgangen til framføringsveger er effektiv og rimelig, vil tilbudet av bredbåndstjenester til publikum forvanskes og forsinkes, skriver gruppen og peker på at det ikke bare aktørenes manglende vilje til å synliggjøre sine utbyggingsplaner som er problemet, men også at kommunene i liten grad har tatt initiativ og stilt krav til koordinering av utbyggingen.

Gruppen fremhever at det samlet sett dannes et inntrykk av at etablering av framføringsveger for telenett ikke blir samordnet på den samfunnsøkonomiske beste måten.

Blant tiltakene som foreslås er også etablering av offentlige finansieringsmodeller for å stimulere til økt utbygging av framføringsveier for bredbånd.

Rapporten skal nå sendes ut på høring av Samferdselsdepartementet.
Vil du lese rapporten finnes den her

Til toppen