Krever tilgang til kabel

Ameritech gir gjerne sin støtte til AT&Ts planer om å kjøpe kabelselskapet TCI, dersom selskapet får tilgang til TCIs kabelnett.

Ameritech og 16 andre selskap har levert sine kommentarer - i hovedsak klager - mot planene til den største teleoperatøren i USA, AT&T, om å kjøpe den største kabel-tv operatøren i USA, TCI.

Ameritech er et av de fem Bell-selskapene som alle har de facto monopol på lokaltelefoni i ulike geografiske deler av USA. Selskapene må etter den den amerikanske teleloven av 1996 åpne sine lokaltelefonimarkedet for konkurranse om selskapene ønsker å tilby riks- eller internasjonal telefoni. Ameritech bruker nå dette argumentet mot TCI og hevder at kabel-selskapet på samme måte må åpne sin infrastruktur i de områdene der selskapet ikke har konkurranse.

Ameritech har den siste tiden arbeidet hardt for å ekspandere kabel-TV virksomheten sin, blant annet gjennom ulike former for samarbeid med andre selskap som dels eier kabel-infrastruktur.

Om de amerikanske telemyndighetene sier OK til AT&Ts planer om å kjøpe TCI, vil fusjonen bli gjennomført i løpet av sommeren 1999.

Til toppen