Krever uavhengig analyse av Windows' kildekode

Delstatene som forkastet forliket med Microsoft, ønsker en uavhengig analyse av Windows' kildekode for å tvinge fram en strippet utgave.

Da Microsoft og USAs justisdepartementet ble forlikt om en løsning av det langvarige og svært omstridte søksmålet, varslet halvparten av de 18 delstatene som deltok på departementets side, at de ikke kunne godta forliksbetingelsene. De har siden stilt en rekke krav, blant annet at Microsoft må tvinges til å tilby en strippet versjon av Windows, der nettleser, multimediaverktøy og annen funksjonalitet er fjernet. Microsoft hevder at Windows og Internet Explorer er så tett integrert at dette ikke lar seg gjøre. Delstatene krever følgelig tilgang til Windows' kildekode, slik at de kan få denne påstanden verifisert av uavhengige eksperter. Microsoft betrakter dette som uhørt - omtrent som å be Coca Cola å offentliggjøre sin hemmelige oppskrift - og nekter.


Delstatene viser til en rettsordre fra to år tilbake som krevde at myndighetene skulle få anledning til å lese kildekoden under nøye kontrollerte forhold.

Delstatene har bedt dommeren i monopolsaken, Colleen Kollar-Kotelly, om å pålegge Microsoft å etterkomme kravet.

Til toppen