Krig ført med gammel e-post

De amerikanske myndighetenes rettssak mot Microsoft har utartet seg til en krig mellom Microsoft og Netscape. Hovedvåpenet er løsrevne sitater fra gammel e-post.

For tredje dag på rad satt Netscapes toppsjef Jim Barksdale i vitneboksen og svarte på spørsmål fra Microsofts advokat John Warden. Microsoft har brukt mye ressurser på å gjennomgå gamle e-post-filer fra Netscape.

Warden brukte en rekke meldinger for å begrunne en påstand om at Netscape-ledelsen hadde et gemyttlig forhold til Microsoft hele våren og forsommeren 1995, og at anklagen om at Microsoft på et møte 21. juni prøvde å true selskapet til å avstå fra å utvikle en nettleser for Windows 95, er rent oppspinn.

Tidlig i juni 1995 forteller Barksdale andre Netscape-ledere om et møte med Microsoft, og skriver: "Nei, de gjorde ikke noe så overilt som å prøve å kjøpe oss (ennå), men de antydet et ønske om å investere i oss. Det var et godt møte." I en annen melding fra Barksdale heter det at Microsoft oppførte seg "veldig vennlig, ikke-truende", og gratulerte Netscape for en "utmerket jobb".

Det er også offentliggjort et notat til Bill Gates fra Dan Rosen, en av Microsofts forhandlere på møtet - som Gates i sitt vitneavhør påstår han ikke visste noe om i det hele tatt - der Rosen forklarer at Microsoft-folkene redegjorde for planene om å integrere nettleseren i Windows, og at Netscape måtte bestemme seg for om de ville bygge på denne integrerte plattformen, eller konkurrere med Microsoft. Notatet sier ingenting om negative reaksjoner på dette fra Netscape.

Warden mente at den eneste rettmessige tolkningen av møtet 21. juni måtte være at Netscape-gründer Marc Andreessen "fantaserte fram eller fant på forslaget om å dele markedet, og at du og ditt selskapet gikk med på dette for å bistå dette søksmålet."

Barksdale benektet dette på det sterkeste, og betegnet Wardens påstand som absurd. Han gjentok at Microsoft truet med å "drepe Netscape" dersom selskapet ikke begrenset sin nettleser til systemer som Macintosh, Unix og Windows 3, og minnet Warden om at han selv var tilstede på møtet.

For å støtte Barksdales versjon av hva som hente på møtet, offentliggjorde justisdepartementet en tidligere e-post-melding fra Dan Rosen til Bill Gates, som oppsummerer "våre mål foran møtet [21. juni 1995] i prioritert rekkefølge." På første plass står behovet for å "etablere Microsofts eierskap" til nettlesermarkedet for Windows.

Et annet sammenstøt mellom Warden og Barksdale kom da Warden prøvde å dokumentere, også med e-post fra ulikt hold innen Netscape, at Netscapes strategi hele tiden har vært å gi bort nettleseren som ledd i markedsføringen av tjenerprogramvare og webportalen Netcenter.

Offentligheten ble kjent med satsingen på tjenerprogramvare våren 1996, mens opptrappingen av Netcenter ble kunngjort tidlig i vinter.

Warden viste til et innlegg fra Marc Andreessen datert 24. november 1994 der det heter at Netscape er "absolutt forpliktet" til å gi bort versjon 1.0 av sin nettleser "til personlig bruk". Warden trakk også fram en e-post-melding skrevet av Dan Rosen 24. mai 1995, der denne refererer fra en tale som et styremedlem i Netscape holdt på konferansen Venture West.

Her fortale styremedlem John Doerr at Netscape var fokusert på tjenerprogramvare, og at klienten var et "nødvendig middel for å nå dit".

Dommeren viste åpenbare tegn på utålmodighet, men Warden varslet at han trengte enda en dag med Barksdale i vitneboksen. Regjeringens prosessfullmektig David Boies varslet at han ville bruke tirsdag og torsdag neste uke på å vise videoopptak av avhøret av Bill Gates.

Til toppen