Kritikk av 3G-auksjoner

Misnøye i EU med hvordan 3G-lisensfordelingen fant sted, kan føre til at neste lisensfordelingsrunde blir styrt på EU-nivå.

EU har evaluert hvordan auksjonen for lisenser til tredje generasjons mobiltelefoni gikk, og har ikke delt ut toppkarakterer, ifølge den svenske avisen Dagens Industri.

Tirsdag denne uke legger Kommissær for IT- og telepolitiske saker i EU-kommisjonen Erkki Antero Liikanen, fram en rapport med forslag til hvordan det skal gjøres neste gang.

Liikanen foreslår blant annet at neste lisensfordeling skal koordineres på EU-nivå.

I Liikanens rapport heter det videre at utbyggingen av 3G-nettet kommer til å bli forsinket på grunn av høye lisenskostnader og de store investeringer som kreves i nye base-stasjoner.

Rapporten består av to deler; én med analyse av situasjonen og én med tiltak for hva man kan gjøre for å langsiktig sikre at Europa beholder sin tet-posisjon når det gjelder IT-tjenester og i tillegg forslag på mer kortsiktige tiltak, sier Per Haugaard, som er talsmann for Liikanen til Dagens Industri.

For ett år siden bestemte EU at aksessmarkedet for telekom skulle åpnes for fri konkurranse, og at telekomsektoren skal følge de samme konkurranseregler som andre bransjer.

Tredje generasjons mobiltelefoni, eller 3G eller UMTS (Universal Mobile Telecommunications system) består av flere mobilstandarder som gjennom en lang prosess i den internasjonale teleunionen, ITU, er harmonisert til det en gjerne kaller for UMTS.

Til toppen