Kritiske objekter danser med CORBA

En kommende stjerne på programvarehimmelen, BEA, har markert seg gjennom et godt besøkt seminar i Oslo. Budskapet - objekter i forretningskritiske applikasjoner - ble framført til toner av CORBAs dans. Og alle de store var med.

BEA ble stiftet i januar 1995 og ble døpt etter forbokstavene til gründerne Bill Coleman, Ed Scott og Alfred Chuang. Hensikten var å lage distribuert forretningskritisk mellomvare for Fortune 1000-bedrifter. Veksten lyder eventyrlig: Årsregnskapet fram til 31. januar 1998 viste en omsetning på 157 millioner dollar og et overskudd på 5,8 millioner, mot en omsetning på 61,6 millioner dollar og et underskudd på 17,5 millioner året før. Kvartalet fram til 30. april i år ga ny omsetningsrekord på 56,3 millioner dollar, og et overskudd på 4,2 millioner. Selskapet har rundt 1000 ansatte, og kontorer i 50 land.

Solid finansiering og målrettede oppkjøp forklarer det meste av denne veksten. BEA har tatt over en rekke mellomvareprodukter - inklusive utviklerne - fra etablerte aktører, konsolidert dem og utviklet dem. Allerede i februar 1996 overtok de monitoren for transaksjonsprosessering Tuxedo fra Novell. Det var nok til å gi BEA en plass blant verdens 100 største uavhengige programvarehus og en markedsandel innen distribuert online transaksjonsprosessering på 36 prosent. Tuxedo ble utvidet med styringsverktøy og Java, og BEA rekrutterte Unisys som partner.

Året etter falt Digitals objekt-satsing i BEAs hender - med 74 utviklere på kjøpet - og Digital ble partner sammen med Tandem, Hewlett-Packard, IBM og Sequent. BEA lanserte et eget partnerprogram under slagordet "Built on BEA", og markerte seg som den uunnværlige mellomvareleverandøren når maskinvareleverandørene tevlet om hvem som er raskest innen transaksjonsprosessering.

Årets oppkjøp kom i mai: NCRs mellomvare Top End med 65 utviklere - og NCR ble partner. "Built on BEA" teller nå 48 sentrale aktører - Bull, ICL og Fujitsu er også med. Kundelisten favner fra FBI og Federal Express til Renault, de største internasjonale telekom-selskapene og en rekke banker. I Norge er Norsk Hydro Finans og Telenor Novit langtkomne kunder, sammen med Arbeidsdirektoratet, Posten SDS og Det norske Veritas.

Som alle raskt voksende amerikanere, taler BEA - "det uavhengige mellomvare-selskapet" - i store ord. Fire momenter trekkes fram i rask rekkefølge: Fordelene ved flerlags klient/tjener, behovet for "intergalaktiske distribuerte objekter", hvordan CORBA og Java kan tilfredsstille dette behovet, og hvordan dette kan oppgradere web - i betydning "verdensveven" - fra dokumenter til objekter.

Alt dette peker mot verdens første OTM - Object Transaction Monitor - som BEA kommer til å gjøre tilgjengelig på markedet i løpet av juli. Begrepet er ikke BEAs alene. De første som brukte det var Gartner Group, som framhevet behovet for en trafikkregulator i et nettverk hvor det ellers ville blitt utvekslet objekter på kryss og tvers. Grunnleggende sett er derfor en OTM en kombinasjon av en ORB (object request broker eller objektformidler) og en transaksjonsmonitor, der alle CORBA-tjenester samles, slik at objektene kan begrenses til forretningslogikk. I stedet for en situasjon der hver klient etablerer en kall per objekt, legges OTM-en i applikasjonsarkitekturen som en objekt-svitsj mellom klientene og områdene der komponentene oppholder seg. Klienten tror den har umiddelbar tilgang til millioner av objekter. En OTM-basert applikasjon strukturerer tilgangen, fordeler belastningen over all tilgjengelig maskinvare, og har feiltoleranse som innebygget egenskap.

- CORBA er grunnlaget for et rammeverk som kan tilby "plug and play", sier en av BEAs varmeste talsmenn, Robert Orfali, direktør for SJSU CORBA/Java Laboratory. - Rammeverket tar seg av grunnleggende spørsmål for transaksjoner, blant annet alt som knyttes til sikkerhet. Etter hvert som du utvikler nye applikasjoner, vil du dra fordeler av alle de objektene du har laget før, fordi objektene allerede uttrykker dine forretningsregler. Den første applikasjonen kan ta et år, den andre seks måneder, de neste tre måneder å utvikle.

Orfali forklarer at komponent-basert utvikling kan gi opphav til to svært ulike arkitekturer for transaksjoner.

- Det klassiske opplegget med monitor for transaksjonsprosessering (TP Monitor) styrer tjenester mellom klient og database, for eksempel kontooppdatering. En OTM styrer grensesnitt mellom objekter. En tjeneste formidles via tilstanden til objektet. Det gir en rekke fordeler, ikke minst leverandøruavhengighet.

Ifølge BEAs strategisjef Jeri Edwards, kan mye av utviklingsarbeidet endres fra koding til det å sette attributter. Det forklarer kodenavnet Iceberg på BEAs OTM.

- Det er som et isfjell, der utvikleren ikke behøver å forholde seg aktivt til annet enn det som er synlig, det vil si CORBA og programmeringsgrensesnittet mot klienten, forklarer hun. Alt som har med forretningskritiske egenskaper, håndteres av den delen som er usynlig.

Det offisielle navnet på BEAs OTM er BEA M3, en forkortelse for tredjegenerasjons mellomvare. Typisk for førstegenerasjons mellomvare skal være IBMs CICS, mens klient/tjener baserte produkter som Tuxedo og Top End representerer andre generasjon.

Til toppen