Kundene godtar år 2000-regning

Dataleverandørene kan slappe av. Kundene står ikke i kø med år-2000 søksmål, men godtar at de må rydde opp i datasystemene de har kjøpt selv.

Det blir ingen storm av år 2000-søksmål. Mange leverandører fryktet en kø av kunder som kjøpte datasystemer i løpet av 90-tallet som ikke tåler overgangen til år 2000. En ringerunde i den norske databransjen avdekker ingen som kjenner til noen rettssaker.

- Så langt viser det seg at kundene i all vesentligste må rydde opp år 2000-problemet selv, uansett når datasystemet ble kjøpt, sier Per Bjørnsen, advokat hos advokatselskapet Brekkhus & Co. Selskapet har spesialisert seg på år 2000-problemet og representerer både leverandører og kunder.

- Det har blitt påfallende lite rettssaker, og det er nærliggende å tro at en del tvister i USA ender med forlik, sier Bjørnsen.

Søksmålene kunne ruinerte leverandørene dersom det hadde vært enklere å få erstatning. IBM og Gartnergroup mener kundene deres vil bruke 10 prosent av it-budsjettet i 1998 og 15 prosent i 1999 til å rette år 2000-problemene sine. Store norske selskaper bruker mange titalls millioner kroner.

Hverken IBM eller de to store konsulentselskapene Cap Gemini og Andersen Consulting har mottatt noen søksmål fra kunder som ønsker erstatning eller gratis hjelp.

- Jeg har ikke hørt om noen år 2000-søksmål mot IBM, hverken her i Norge eller utlandet, sier Cecilie Ditlev-Simonsen, nordisk informasjonssjef i IBM.

- I Norge har vi en kultur for å ordne slike ting direkte, mens man i USA saksøker hverandre mye raskere. Andersen har utredet de juridiske sidene ved dette problemet i alle land, men vi anser ikke generelt at dette kan bli et stort problem i Norge. Det sier Bjørn Boberg, markedssjef i det store konsulentselskapet Andersen Consulting som har laget mange løsninger for de største norske kundene.

Amerikansk datapresse melder om svært få rettssaker. Nylig avviste en dommer et søksmål mot ASE, en produsent av økonomisystemer.

Mange i databransjen følger en rettssak der en amerikanske kunde har saksøkt Andersen Consulting for år 2000-problemer fordi saken har prinsipiell interesse. Datasystemet ble levert tidlig på 90-tallet og Andersen Consulting har saksøkt kunden for å få avklart om leveransen er for gammel, sier Bjørnsen.

- Alle konsulentselskapene har vel gått igjennom sine kontrakter og utredet år 2000-risiko. Vi oppdaget at vi i noen enkelttilfeller hadde forvaltning og servicekontrakter der vi måtte rydde opp.

Bedrifter bør studere sine kontrakter hvis de ikke har gjort det, sier Jan Erik Norheim, avdelingsleder i det Cap Gemini.

Til toppen