Kundene kommer til NCNOR

Lars Monrad-Krohns nyeste selskap, NCNOR, har eksportert sine første NC-er, levert sin første NC til forbruker, og har sin "network in a box" klar til salg.

Den første utenlandske kjøperen er det svenske konsulentselskapet Transcom. Det har levert NCNORs system videre som ledd i en helhetsløsning for en kunde.

- Systemet består av en tjener og et foreløpig lite antall nettcomputere med generell programvare, forteller administrerende direktør i Lars Monrad-Krohn i NCNOR.

Selskapets første forbruker-NC gikk ut rett før jul, til en abonnent hos Telenor Nextel. Monrad-Krohns forbruker NC-er er bygget rundt en ARM-prosessor, og kommuniserer utad på en telefonlinje. Listepris er rundt 4000 kroner inkludert basisprogramvare som tekstbehandler og nettleser.

- Ellers har vi ulike prosjekter på gang. Blant annet har Norsk Hydro en evaluering gående der våre produkter skal sammenliknes med tilsvarende fra IBM og Sun.

NCNORs "network in a box" består av en tjener - i praksis en liten PC - og to NC-er. Avhengig av blant annet programvaren, gir dette opptil tre arbeidsplasser til mellom 30.000 og 40.000 kroner. Applikasjoner kan være for ulike terminalsystemer (3270, X osv) eller for web. Med en Windows-programserver kan også Windows-programmer kjøres. Selskapets kontor-NC er i utgangspunktet noe dyrere enn forbruker-NC-en, mellom seks og syv tusen kroner avhengig av prosessoren, det vil si 133 eller 166 MHz Pentium.

Selskapet arbeider videre med en nettcomputer med integrert tv-tuner som skal ha sin første prøveleveranse innen utgangen av januar.

- Idéen her er ikke bare å tillate Internett-streif med en kopling til kabelnettet, understreker Monrad-Krohn.

- Det er snakk om framtidens fulle integrasjon mellom web og tv. NC-en dekoder tekstinformasjon og tar i mot websider i blanking-båndet. Tv-selskapene vil kunne kople sine programmer til websider i sanntid, for å realisere ekte interaktiv tv.

Krohn nevner at TV2 i Bergen arbeider med tanke på å tilby et slikt opplegg, der man for eksempel vil kunne ta i mot seer-reaksjoner på en fotballkamp gjennom små websider som vises på skjermen under kampen.

- Skoleverket er nok et aktuelt område. Jeg prøver å få til et prosjekt med Forskningsrådet, der vi skal tilrettelegge pedagogiske programmer og arbeide for å sikre skoler mot kompatibilitetsproblemer i forhold til det de måtte ha av programvare, CD-ROM og liknende. Dette skal gjennomføres i første halvår, slik at ting kan gjøres klare til skolestart, avslutter Lars Monrad-Krohn.

Til toppen