Kunnskapsportal klar til nedlasting

Lotus' verktøy for å bygge kunnskapsportaler ble kunngjort i september. Nå er K-station klar til nedlasting, som det første produktet i Raven-familien for kunnskapsforvaltning.

Lotus-sjef Al Zollar sa i september at K-station var selskapets viktigste produkt siden Notes. Satsingen på kunnskapsforvaltning har vært et gjennomgangstema i Lotus' budskap til kunder, presse og analytikere i snart to år, og det er godt å se at det første produktet gjøres kommersielt tilgjengelig.
Raven og K-station ble presentert på Lotusphere i september: Automatisk katalogisering av dokumenter med Raven
Lotus lanserer selvoppdaterende kunnskapsportal


Hensikten med K-station er å la sluttbrukere tilpasse et eget utgangspunkt for informasjon som de må ha tilgang til for å gjøre jobben sin. Portalen er mer enn en samling pekere. Den tilbyr også redskap for å analysere informasjon og få oversikt over prosesser innen saksbehandling og beslutninger.

Lotus ser for seg at K-station brukes i tilknytning til samarbeidsverktøy som Sametime og QuickPlace, og at den vil integreres i andre kunnskapsprodukter, blant annet Discovery Server. Sametime gir deg blant annet oversikt over hva andre folk i nettverket arbeider med til enhver tid, og lar deg kontakte dem slik du selv finner hensiktsmessig. QuickPlace lar deg opprette et adgangsbegrenset nettsted med en rekke samarbeidsverktøy i løpet av få minutter. Discovery Server leter opp dokumenter og folk som svarer til de kriterier du formulerer i vanlig språk.

K-station er ikke bare til bruk internt i en oganisasjon. Lotus ser for seg at K-station kan spille en viktig rolle i prosessen som innleder underskriften av store kontrakter, og minner om at e-handel ikke bare dreier seg om det som kan automatiseres. Lotus' produkter er hendige redskaper for å bringe mennesker tettere sammen, og viser hvordan teknologien bygger ned barrierer mot effektiv og allsidig kommunikasjon.

K-station er klar til nedlasting, og er gratis tilgjengelig for en prøveperiode. I løpet av en ukes tid vil du også kunne bestille produktet fra Lotus. Prisen per bruker starter på 120 dollar. Prisen per bruker faller med flere brukere. Utdanningsinstitusjoner får spesielle rabatter.

K-station server krever minst en 200 MHz Pentium-maskin under Windows NT eller 2000, med 256 MB minne og 10 GB disk. Klienten er Microsofts nettleser Internet Explorer versjon 5.01 eller nyere. Serveren vil støtte flere plattformer i løpet av neste år, loves det.

Lotus' nettsted tilbyr eksempler på bruksscenarier og masse annen bakgrunnsinformasjon.

Til toppen