Kurstaperen Opticom

Opticom har falt 27 prosent den siste uken, og 41 prosent den siste måneden. Kursen er nå nede på 100 kroner, som likevel må anses å være et imponerende nivå tatt i betraktning den julingen andre høyrisikoprosjekter har fått.

En liten handel klokken fire - sannsynligvis kjørt av tilretteleggerene - sørget for at mandagens kursfall ble begrenset til 5,5 prosent, mot et reelt fall på 9 prosent.

Opticom er i ekstrem grad priset på fremtidig inntjening. Tidsperspektivet som markedet har akseptert hittil har vært så langt at selskapet ikke har kunnet skuffe markedet ved resultatfremleggelser. Dermed har man også utrolig lite å gå på i verdivurderingen av selskapet, annet å registrere at tiden går og lite skjer.

Det mest urovekkende ved selskapet er at de tar seg bryet ved å generere inntekter fra selskapet som står mer enn nært sentrale personer i ledelsen. Transaksjonene med Eidopt frister oss til å påpeke at selskapet kan se ut til å ha et behov for å levere positive nyheter på områder som strengt tatt ligger på siden av hva de har lagt vekt på i det caset som ser solgt inn til markedet.

En slik hypotese indikerer at det ikke er aktuelt å forvente positive nyheter fra selskapet i nær fremtid. I dagens depressive og risikofokuserte marked må det gi kraftige utslag. Kursen ligger nå under det nivået aksjen ble introdusert på og det er vanskelig å se for seg en bunn i aksjen uten aktiv jobbing fra tilretteleggerene og sentrale investorer. Ikke dermed sagt at aksje vil stupe videre, det er bare vanskelig å se noe støttenivå.

Den beste temperaturmåleren for markedets vurdering av IT-sektoren er nå Merkantildata. Selskapet fortsetter å levere sterke resultater og viser at ledelsen fortsatt har et godt grep om utviklingen og er i stand til å drive en kontinuerlig lønnsom videreutvikling av selskapet.

Eventuelle risikomomenter som for raskt vekst og arroganse i forhold til kundene, slår ikke ut i driften. Det største usikkerhetsmomentet har vært - og er fremdeles - omstillingen av Dana Data. Et "statseide" selskap med danske bedriftskultur kan være en betydelig utfordring også for Adolfsen. Så langt ser det imidlertid ut til at prosessen har gått greit, og caset er ikke i noe særlig grad trukket frem i vurderingen av selskapet.

Når kursen blir liggende rundt 90 kroner, sier det altså absolutt mest om markedet.

Selskapsspesifike kommentarer er det ellers vanskelig å komme med. Et par unntak finner vi likevel i dagens depressive marked.

CAG ser ut til å være i fritt fall etter mer enn elendige resultater. PC-Systemer fikk et lite løft på et laft volum etter at det ble klart at de lisensierer ut et produkt til et annet selskap.

ASK fortsetter ikke overraskende de siste dagenes oppgang. Selv med en god del usikkerhet knyttet til selskapets fremtid, peker Ask seg ut som en rimelig trygg investering når alt annet faller.

Mandag kveld er forøvrig NASDAQ Compostie i fritt fall, med en nedgang på 4,5 prosent. Dersom det bildet holder seg ut dagen kan tirsdagen bli nok en trist dag i Oslo.

Til toppen