Kværner valgte norsk prosjektstyring

Kværner Oil & Gas har valgt norske Safran Project framfor internasjonale konkurrenter som Artemis og PrimaVera til å styre alle sine prosjekter.

Ledelsen i Safran Software Solutions i Stavanger betrakter Kværner-avtalen som et gjennombrudd, og som et velkomment tillegg til en kundeportefølje der Aker Maritime hittil har tronet på topp. I en pressemelding sier selskapet at det nå føler seg klar til å angripe det internasjonale markedet.

Kværner Oil & Gas nevner verktøyets evne til å håndtere en kompleks prosjektverden spredd på mange lokasjoner som et vesentlig moment.

Safran Project tilhørte opprinnelig Dovre Informasjonssystemer som ble infusjonert i Visma ved årsskiftet 1996-97. Dovre-gründer Steinar Dalva kjøpte rettighetene til Safran Project i oktober 1997 og dannet Safran Software, som reaksjon på Vismas refokusering på kjerneområder. Verktøyet er rettet mot styring av tidskritiske og kapitalintensive prosjekter.

Til toppen