- La konkurrentene bygge egne aksessnett

Telenor mener konkurrentene selv kan bygge aksessnett frem til boligbyggelag i OBOS/USBL og NBBL, og gir også oppskriften på hvordan konkurrenter kan konkurrere. Tele 2 avviser oppskriften, og hevder at de med dagens priser til operatørene må betale mer til Telenor per abonnent enn Telenor tilbyr boligbyggelagene.

Konkurransetilsynet har tidligere signalisert at de vurderer å gripe inn i avtalen som er inngått mellom Telenor og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)/Ungdommens Selvbyggerlag (USBL). Det tilsynet reagerer på er avtalebestemmelsen om bindingstid og bestemmelsen om vederlagsfri trafikk for et gitt beløp hver måned.

Telenor gir boligbyggelagene en viss vederlagsfri trafikk knyttet til avtalen, og Konkurransetilsynet mer at denne rabattordningen reduserer andre operatørers mulighet til å konkurrere om prefiksløsninger.

Men det trenger de ikke, skriver Telenor i svarbrevet som er datert samme dag som utløpsfristen for å svare Tilsynet, 19. juni.

I stedet anbefaler statsteleoperatøren konkurrentene å bygge ut egne aksessnett.

"Telenors konkurrenter kan f. eks. tilby borettslagene en hussentralløsning der trafikken føres på egen linje, leid linje eller ved bruk av prefiks over Telenors nett. Den enkelte beboers telefonregning vil da være summen av et sterkt redusert antall abonnement i borettslaget, kostnader forbundet med hussentralen fordelt per beboer og den enkeltes trafikkostnader", skriver Telenors advokat Kristin Veierød.

Heltids telelobbyist for Tele 2, Morten Neeb, avviser denne muligheten.

- Politikerne har signalisert at det ikke er ønskelig at det graves parallelle kabler i det norske telenettet, men at den kapasiteten som allerede ligger der utnyttes, sier han til digi.no. - Hvis vi skal leie linjer må vi betale 12 øre per sluttbrukerminutt til Telenor, og prisen Telenor tilbyr borettslagene starter på 11,7 øre per minutt, eksklusive moms. I tillegg kommer rabattene, som vi har beregnet til omtrent 15 prosent i gjennomsnitt på lokalsamtaler.

Telenor forklarer at: "Rabattene, inkludert den vederlagsfrie trafikken, er en funksjon av totalt trafikkvolum, forventet reduksjon av salgs- og markedsføringskostnader ved at borettslag slutter seg til avtalen, og besparelser knyttet til redusert kredittrisiko ved at NBBL og OBOS/USBL stiller garanti for fastavgiften."

Dermed indikerer Telenor at Tele 2, Telia og de andre konkurrentene verken er kredittverdige, kvalifiserer til volumrabatter, eller gir reduserte salgs- og markedsføringskostnader overfor Telenor.

Morten Neeb påpeker dessuten: - Telenor kan ikke, i henhold til et EU-regulativ, kalkulere inn besparelser i salgs- og markedsføringskostnader. For hvert nytt argument, reduseres troverdigheten i de kostnadsbaserte prisene de hevder tilbys konkurrerende operatører.

Telenor anfører også i sitt brev at det slett ikke er så krøkkete med prefiks som folk vil ha det til, og refererer, uten kildeangivelse, til at NBBL og OBOS/USBL er blitt tilbudt telefoner med ferdigprogrammerte prefiks av konkurrerende operatører.

Hva gjelder bindingstid anfører Telenor at NBBL og OBOS/USBL i realiteten ikke er bundet i tre år, men i henholdsvis ett år og et halvt år, og sier også at de kan akseptere at enkeltbeboere kan avvikle avtaleforholdet innen utløpet av fastsatte frister.

Til toppen