Lavere tall men bedre besøk på Kontor og Data

- Utstillerne er fornøyd fordi vi har truffet bedre med profileringen av Kontor og Data 1998 som fagmesse, sier prosjektleder Øyvind Narvestad i Norges Varemesse.

Narvestad er ikke ferdig med den fullstendige sosiologiske gjennomgangen av tallene, som vil gi ham full oversikt over de besøkendes interesseområder og geografiske fordeling. Det han vet, er at 28.000 besøkte messen i år, mot 34.000 i 1996.

- Vi kjører et skandinavisk system for hvordan folk skal telles, sier Narvestad. - En besøkende telles bare én gang, uansett hvor ofte han eller hun er innom messen. Du kan sammenlikne systemet med opplagskontroll for aviser og tidsskrifter.

- Det som teller for meg, er at utstillerne virker veldig fornøyd. Det har vært god kvalitet på de besøkende. Markedsføringen vår har virket. Kontor og Data er blitt oppfattet som mer av en fagmesse enn tidligere, og det er rapportert om mye bra handling.

Neste Kontor og Data arrangeres i september år 2000. I mellomårene arrangeres den rene data- og telekommessen Norbit, som i 1999 pågår fra 7. til 10. september. Norbit 99 vil med andre ord være et forum der IT-bransjen vil kunne konfronteres direkte med eventuelle problemer i forbindelse med datoen 9.9.99 som skal ha vært brukt av forrige tiders programmerere som synonymt med "uendelig langt fram i tid".

Til toppen