Ledere tar bedre beslutninger med hånd-PC

- WAP til beslutningsstøtte for ledere var fåfengt, mener David Kellogg i Business Objects. Men omlegging til moteriktige hånd-PC-er kan varsle en revolusjon.

- WAP til beslutningsstøtte for ledere var fåfengt, mener David Kellogg i Business Objects. Men omlegging til moteriktige hånd-PC-er kan varsle en revolusjon.

David Kellogg er ansvarlig for global markedsføring i Business Objects, den fransk-amerikanske leverandøren av verktøy for "business intelligence", også kjent for sitt engasjement innen beslutningsstøtte for ledere. Dette er et felt som gjerne betegnes som EIS ("enterprise information systems"), og som også har fått mer eksotiske merkelapper, som "digital cockpit" og ulike varianter av "dashboard".

- De første EIS-verktøyene kom for mange år siden, minnes Kellogg. - De hadde mange feil. De var dyre og proprietære, og de svevet uten noen infrastruktur å holde seg til. I dag vet vi at EIS uten datavarehus er en selvmotsigelse. Dessuten brukte ikke datidens ledere PC-er, og systemene tok aldri av.

I mars i fjor laget selskapet den første plattformen for beslutningssystemer som ledere kunne gis tilgang til uten å måtte drasse på PC-er. I desember ble plattformen oppgradert fra WAP til hånd-PC-er.

- WAP ble for tungvint og for dårlig. Overgangen til hånd-PC, vesentlig Palm 7 og Compaq iPaq, ga to viktige framskritt: større skjerm og muligheten til å arbeide offline ved at man laster ned de rapportene man trenger.

Løsningen bygger på synkroniseringsteknologi fra AvantGo. Man forholder seg ellers til den øvrige infrastrukturen og til andre verktøy fra Business Objects for å analysere informasjon lagret i store databaser. Den mobile løsningen gir muligheter for å omdanne tall til grafer, og for å grave seg nedover i rapportnivåene for å få fram detaljer. På forretningsreise kan man laste ned det man trenger av rapporter og data, så kan man for eksempel sitte på flyet og granske utviklingen. Det mobile grensesnittet leverer de samme alarmene og varslingene som det mot PC-er og fullverdige nettlesere.

- Det er fortsatt slik at over halvparten av alle ledere ikke bruker PC, og ikke ønsker å drasse på bærbare PC-er når de reiser. Men lette hånd-PC-er har de sans for. Per juni i år hadde vi over 30 kunder på denne plattformen, og tilbakemeldingene er gode.

Blant storkundene Kellogg har fått avtale med, og som han håper skal anvende plattformen i stor skala, er General Electric.

- Hånd-PC-er kan varsle en gjenfødelse av beslutningsstøttesystemer for ledere. De aller fleste har datavarehus og den øvrige infrastrukturen, og løsningen bygger på standarder som sikrer investeringene over tid, samtidig som kostnadene er vesentlig redusert, mener Kellogg.

Business Objects representeres i Norden av Component Software Group ASA.

Til toppen