Legger skylda på Norge

Både styreleder i Telenor/Telia, Jan-Åke Kark og den svenske næringsminister Björn Rosengren mener den norske siden må ta ansvaret for at det ikke blir noe av fusjonen mellom Telenor og Telia.

Både styreleder i Telenor/Telia, Jan-Åke Kark og den svenske næringsminister Björn Rosengren mener den norske siden må ta ansvaret for at det ikke blir noe av fusjonen mellom Telenor og Telia.

Kark synes han ikke har noe ansvar for at fusjonen sprakk og mener alle beslutninger er gjort på et kommersielt grunnlag. Kark mener lokaliseringen av hovedkontoret burde ha vært avklart mye tidligere.

Næringsminister Björn Rosengren mener fusjonen ikke gikk fordi den norske regjeringen hadde skrevet ting inn i sin proposisjon som ikke fantes i avtalen.

Ifølge TT sa han på en pressekonferanse i Stockholm torsdag kveld at det ville skadet selskapet om den svenske regjeringen hadde akseptert den norske tolkningen av avtalen. - Vi ville aldri undertegnet avtalen om vi hadde forstått dette i utgangspunktet sa han.

Rosengren fortalte at han kom til Oslo onsdag med forslag om å bytte ut store deler av ledelsen i selskapet og gjøre forholdsvis store endringer i styret. Dessuten gikk han inn for at beslutning en om at hovedkontoret for mobiltelefoni skulle bli stående.

Fra norsk side ville en ha et nytt vedtak i styret om plassering av mobiltelefonidelen, basert på en felles tolkning sv stemmerettsreglene. Dermed stanset fusjonen.

Han trodde at styreformann Jan-Åke Kark nå blir Telias styreformann på heltid, mens visekonsernsjef Stig-Arne Larsson overtar inntil videre som konsernsjef i Telia.

Sveriges statsminister Göran Persson henviste til fellesuttalelsen som han og statsminister Kjell Magne Bondevik gav sammen.

Til toppen