Leserinnlegg: - ICANN er politisk

Jeg synes digi.nos reportasje/kommentar til ICANNs møte i Yokohama selv fortjener en kommentar, skriver advokat Georg Panzer i dette leserinnlegget. Panzer jobber for tiden for NamePlanet.com i London med permisjon fra Steenstrup Stordrange.

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org)) er en non-profit organisasjon som ble etablert etter initaitiv fra US Commerce Department i 1998. Fra amerikansk hold hadde man den oppfatning at Internett etterhvert hadde fått en slik grenseoverskridende karakter at det ikke var naturlig at det skulle være et rent amerikansk (statlig) foretakende.

digi.no refererer kritikk mot at ICANNs beslutninger er "politiske". Det er de selvsagt, men dette har hele tiden vært meningen. US Commerce Dep fant det unaturlig at de fattet disse nødvendige politiske beslutningene. Kritikk mot at ICANN fatter politiske beslutninger, er som å kritisere fuglen for å fly.

En av ICANNs første og mest politiske beslutninger, var f eks å oppheve Networks Solutons monopol på å registrere domenenavn under bl a .com og .net.

Aktuelt nå er hvordan styret skal utpekes, om det skal være på bakgrunn av faglige kriterier eller på bakgrunn av et valg. En valgordning kan bidra til å gi ICANNs beslutninger legitimitet, i dag har de bare legitimitet på bakgrunn styrets faglige styrke.

ICANN selv har store forhåpninger til en valgordning, ettersom det vil gi dem plass i historiebøkene som pionerer i Internett-demokrati. Det har imidlertid fra mange hold blitt reist tvil om hvor demokratiske disse valgene egentlig vil bli. Store forretningsmiljøer, f eks ISP organisasjoner vil lett kunne styre valget. Det viser seg f eks at visse land blir "overrepresentert" (Tysland er f eks over dobbelt så stor som resten av Europa til sammen). Denne type betenkeligheter gjorde at man bestemte seg for først å la fem styreplasser fordeles ved et valg, og evaluere ordningen før man eventuelt arrangerte et valg for de siste fire plassene. På ICANNs møte var det tvil om disse siste fire plassene, og hvorvidt formuleringen som var foreslått ville kunne gi styret rett til å utsette dette på ubestemt tid (les for alltid). digi.no beskriver dette feilaktig som en diskusjon på at alle ni plassene skulle fjernes. Ettersom både styreprotokollen og audio-opptak er tilgjengelig på Internett, burde en slik feilopplysning ikke ha vært referert.

Et annet sentralt politisk spørsmål går på innføring av nye toppnivådomener som skal kunne supplere det populære .com. Dette skal avgjøres etter en søknadsprosess allerede før jul i år. Det er uenighet om hvor mange nye toppnivådomener som skal innføres i første omgang, men ICANN har antydet at administrative begrensinger tilsier at tallet må være under 10. Det vil selvsagt også komme an på godheten av søknadene hvor mange som faktisk blir innvilget.

digi.no skriver at det vil koste "en halv million kroner" (USD 50.000) å "foreslå" nye domener. Å foreslå et nytt domene er gratis og ulike forslag har vært diskutert i lang tid alt. Gebyret på 50.000 er et behandlingsgebyr som aktører som ønsker å drive et toppnivådomene må betale. Gebyret skal ta sikte på å dekke ICANNs kostnader ved å behandle søknaden og vil således ikke bli refundert dersom søknaden ikke finnes god nok.

digi.no referer at det nå stilles spørsmål om hvem som er villig til å satse et såvidt høyt beløp. Den rådende oppfatningen er nok heller den motsatte. Det ligger et såvidt stort fortjenestepotensial i å drive et toppnivådomene at mange aktørene har bestemt seg for å søke. Søknadsfrist er satt til 1. oktober, men allerede nå har flere aktører formelt tilkjennegitt sin interesse for ICANN og det er også blitt sendt ut pressemeldinger i så måte. (En aktør har i tillegg gått så langt som å etablere og starte registreringene for et .web-område, dette er allerede teknisk operativt, men ikke knyttet til root-serveren).

At jeg så langt har forsvart ICANN og kritisert digi.no, betyr ikke at det ikke er noe å kritisere ICANN for. Et meget viktig forhold er f eks at det vurderes seriøst å forfordele aktører med et varemerke som har vært registrert over ett år. Dette ville være oppsiktsvekkende og kanskje ulovlig etter mange lands rettsordning.

Dette forholdet fortjener en artikkel i seg selv.

Videre viser det seg at ICANNs registreringsprosedyrer for privatpersoner som ønsker å delta på det snarlig kommende valget av fem nye styremedlemmer, har sviktet pga kapasitetsproblemer. Registreringene har pågått et halvt år alt og tar så lang tid at det er lite sannsynlig at folk som har registrert seg i løpet av sommeren vil kunne få anledning til å delta i oktober. "Hundretusener" av kinesere får f eks ikke registrert seg (noe som kanskje er bra, ettersom de ville fått ufortjent mye innflytelse - til sammenlikning er det registrert noe over 7.000 i USA).

Dette er utfordringer som digi.no bør ta opp. Avslutningsvis vil jeg nevne at digi.no ikke har vært alene i sin misoppfatning, tilfeldigvis har Internett-avisen ZD Net de samme ord på trykk. (* *)

- - -

(* *)digi.no gjør oppmerksom på at kilden for ICANN-oppslaget var Interactive Week, noe som selvfølgelig er oppgitt i digi.nos opprinnlige artikkel (red.anm.)

Til toppen