Leserinnlegg: Kjøp av musikk sikrer deg bruksrett - ikke eiendomsrett

Når du kjøper deg en CD i platebutikken gir opphavsmannen deg en lisens og en rett til å benytte kopien du har kjøpt til privat bruk, ikke eiendomsretten til innholdet, skriver forretningsutvikler Stein Aanensen i MODE International Ltd i dette svaret på gårsdagens leserinnlegg fra Paul Kenneth Egell-Johnsen.

Når folk i dag kjøper seg en CD i platebutikken gir opphavsmannen deg en lisens og en rett til å benytte kopien du har kjøpt til privat bruk.

I realiteten gis du bruksrett til musikken men samtidig eiendomsrett til selve mediet musikken er lagret på nemlig CD-en. Opphavsmannen kan bestemme hvordan du får lov til å bruke musikken selvom du eier selve CD-en. Det er derfor ikke korrekt å hevde at Freetrax ønsker å ta fra folk eiendomsretten.

Freetrax kan nemlig ikke selge en rett de ikke har. Eiendomsretten til musikken ligger fortsatt hos opphavsmennene, komponistene, produsentene og utøverne, som også avgjør hvordan og på hvilken måte du kan bruke musikken.

Og slik vil det fortsatt være i lang tid fremover.

Ny teknologi åpner for enten utvidet eller begrenset bruk av musikk. Freetrax har tatt i bruk en slik teknologi som har en rekke muligheter i seg til å begrense men samtidig åpne for ulike typer av bruksrettigheter.

Uansett er grunnfilosofien den at man skal sikre en så fleksibel bruksrett som mulig innenfor det private området men samtidig hindre illegalt bruk utenfor det samme området. Teknologien Freetrax har innført kan benyttes til både å begrense og å åpne for ulike typer bruk. Teknologien er mobil i den forstand at musikk kan flyttes mellom flere PC-er eller lagringsmedium dersom dette tillates i form av de parametre som settes. Teknologien hindrer heller ikke avspilling av musikk selvom man skifter hovedkort eller harddisk på sin maskin.

Gjennom dynamiske krypteringsmekanismer sørger teknologien for at bruksretten til å avspille musikk fortsatt er mulig selvom man oppgraderer PC-en. Samtidig hindrer den at bruksretten overføres til nye eiere. Krasjer din harddisk, kan du gjennom enkle prosedyrer laste opp lisensene til en ny harddisk etter at du er blitt korrekt identifisert som rettmessig bruker. Det siste er jo ikke mulig dersom CD-en plutselig får riper eller blir ubrukelig på en eller annen måte.

Teknologien har foreløpig ikke støtte for å flytte eller kopiere musikk mellom PC-en og en portabel MP3-avspiller. Hovedgrunnen til dette er at foreløpig er ikke standarden for beskyttelse av musikk klar på dette området. Denne standarden skal fastsettes av SDMI (Secure Digital Music Initative) et forum nedsatt av musikkbransjen selv. Det forventes at en standard vil være klar rundt årsskiftet.

Neste generasjon av teknologien vil også hindre at musikk som analogt kopieres mellom to PC-er kan avspilles på en ny PC. Dette er mulig gjennom å

ta i bruk spesiell vannmerketeknologi med innebygde sikkerhets- og krypteringsfunksjoner. En oppgradering til denne nye typen av sikkerhet og beskyttelse forventes innført hos Freetrax i løpet av dette året.

I Dagens Næringsliv her forleden kunne man lese om de millioner av "ulovlige" MP3-filene som er i sirkulasjon mellom norske statsborgere. Den største begrensingen den nye teknologien har som Freetrax nylig har innført er vel at den hindrer denne form for ulovlig kopiering. Det er forståelig at dette er til ergrelse for mange hvor det har vært vanlig å kopiere filer utover det private bruk. Det er dette som er hovedhensikten med innføringen av teknologien, nemlig å sikre seg mot denne form for illegalitet men samtidig opprettholde fleksibiliteten i den rettmessige bruken.

Stein Aanensen

MODE International Ltd

Til toppen