Linux-PC: Kommende nisje for de små

Den mer håndverkspregede delen av den norske PC-bransjen viser økende interesse for Linux, og har ingen problemer med å levere Microsoft-frie maskiner.

Den mer håndverkspregede delen av den norske PC-bransjen viser økende interesse for Linux, og har ingen problemer med å levere Microsoft-frie maskiner.

Den amerikanske forbrukerorganisasjonen Consumer Project on Technology fører en kampanje for å få de store PC-leverandørene til å tilby andre operativsystemer enn Microsofts på sine maskiner. Kampanjen har to trinn, et for å gjøre det mulig å kjøpe PC uten Windows, det neste for å få en PC med et operativsystem som Linux, FreeBSD, BeOS eller OS/2 ferdig installert.

Da jeg tok opp denne problemstillingen i en artikkel i går, refererte jeg en samtale med Tor Westerheim i Cinet. Han sa at bare han fikk en klar forsikring på at man ikke skulle benytte piratkopiert systemvare, solgte han gjerne operativsystemfrie PC-er noen hundrelapper rimeligere enn med Windows 95 ferdig installert.

Jeg ba om reaksjoner fra leserne, og fikk en overveldende respons, med masse tips om hvem man skal henvende seg til for å få levert en PC uten operativsystem. Noen av disse dreide seg om maskiner som ble bestilt komponentvis og satt sammen av brukeren selv. Andre gjaldt firmaer som Vision Computer, Tech Computers, AR Data, Evercom og PC AddOn. Alle lar deg uten videre bestille en PC uten operativsystem. Nettstedene til flere av dem har dessuten en kalkulator der du spesifiserer PC-en slik du vil ha den, og der du lett kan konstatere at den operativsystemfrie varianten koster fra 750 til 1000 kroner mindre - avhengig av om det er den norske eller den engelske versjonen av Windows 95 som du unnværer.

Hva så med å installere et alternativ operativsystem, for eksempel Linux?

- Vi har tenkt på Linux, sier daglig leder Geir Elstad i Tech Computers. - Det kan tenkes at vi går ut med et tilbud om en Linux PC over sommerferien. Noe av det vi må greie ut før vi går et med et slikt tilbud, er graden av support vi vil tilby. Vi har flere kunder som har installert Linux, og tilbakemeldingene deres er at vår maskinvare ikke volder problemer. Men dette er erfarne folk som kan sine ting.

Kjøper du en Linux-CD fra Red Hat, får du 30 dagers support fra den dagen du registrerer programvaren. Påstanden fra våre lesere er at de heller tyr til diskusjonsgrupper hvis de støter på problemer.

Gjermund Lien i AR Data i Molde - selskapet har sitt eget PC-merke, Carat, som det skal selge mer enn 6500 av i år - sier det er etterspørselen som avgjør hva slags tilbud de går ut med.

- Som regel vil vi ikke ta på oss å installere et alternativt operativsystem. Vi har noe Linux-erfaring, blant annet etter en testinstallasjon hos en stor kunde.

Lien setter meg over til sin kollega Eivind Stormyr som sier at AR Data kan gjerne levere en PC med Linux ferdig installert, men at man må ta seg ekstra betalt for installasjonen.

- Linux er jo gratis. Installasjonen krever ikke mer enn en time, det vil koste 395 kroner pluss moms, forutsatt at det er snakk om en enkel installasjon til enbruker.

Se der! Linux-PC-en er til og med 350 kroner billigere enn den med Windows 95!

En tilsvarende ordning praktiseres av PC AddOn i Oslo.

- Kan du unnvære Windows på PC-en, får du en rabatt på 900 kroner, sier Geir Aalefjær. - Vi tilbyr å skaffe absolutt alle operativsystemer. Når det gjelder Linux, er jo det gratis. Hvis du ikke er kjent med Linux, bør du være med på å installere systemet på maskinen du kjøper. Vi regner med en installasjonstid på fire timer, og vi kan gjøre installasjonen for 1000 kroner.

Dette tilbudet må betraktes som veldig interessant. Merutgiften for å få installert Linux er ubetydelig, men du får en verdifull demonstrasjon med på kjøpet. Når fikk du sist tilbud om å overvære installasjonen av Windows på en nykjøpt PC?

En eventuell økt etterspørsel etter Linux kan skape en ny markedsnisje for de mer håndverkspregede leverandørene. De har allerede rutiner for å sende fra seg PC-er uten operativsystem på grunn av spesielle forhold til store kunder og til forhandlere, og de vil ha lettere for å omstille seg til installasjoner av alternative systemer. Selv på dette tidlige stadiet er det klart at du ikke kommer dårligere ut økonomisk hvis du får noen til å installere Linux for deg i en ny PC.

(Nettstedene til alle de nevnte bedriftene er tilgjengelige via linkene referert øverst til høyre for denne artikkelen.)

Til toppen