Lite lystig i Nera

Internasjonale nedgangstider skyller overskuddet bort fra Neras kvartalsresultat. Underskuddet før skatt ble 182 millioner kroner.

Nera må også svelge unna engangskostnader på 188 millioner kroner i forbindelse med nedskalering av selskapets amerikanske virksomheter. Dette gir et driftsresultat på minus 248 millioner kroner, mot et overskudd i samme kvartal i fjor på 81 millioner kroner.

Det er først og fremst bredbånddelen av Nera som svikter. Selskapet har allerede redusert kostnadsnivået, men virksomheten bidrar likevel med et negativt resultatbidrag på rundt 250 millioner kroner for hele året, melder selskapet.

Ett lite lyspunkt er det; Etterspørselen etter terminaler til satellittelefoni øker på grunn av den internasjonale uroen, og fusjonen mellom Neras satellittvirksomhet og Thrane & Thrane skjer etter planen i midten av november.

Konsernsjef Bjørn Ove Skjeie sier at det siste kvartalet har utviklet seg helt annerledes enn det noen kunne forutse. - Likevel kan vi glede oss over omsetningsvekst innen divisjonen transmisjonsnett også i tredje kvartal. Dette gjør at Nera fortsetter veksten, men også Nera er berørt av en vanskeligere markedssituasjon.

Han sier selskapet har en jobb å gjøre når det gjelder arbeidskapital og kontantstrøm, samt på kostnadssiden.

Innenfor Transmisjonsnett hadde Nera en ordreinngang på 1,3 milliarder kroner de tre første kvartalene i år, som er 148 millioner kroner mindre enn på samme tid i fjor. Nedgangen mener Nera kom på grunn av terrorangrepene i USA i september. Driftsinntektene endte på 1,6 milliarder kroner, opp fra 1,1 milliarder kroner i fjor. Innenfor satellittkommunikasjon er driftsresultatet 43,7 millioner kroner, mens det på bredbånd ble minus 210 millioner kroner.

Skjeie sier i en børsmelding at selskapets transmisjonsnettvirksomhet neppe vil få noen vekst neste år, mens utsiktene er bedre for satellittvirksomheten der marginene også betegnes som gode.

Nera mener den fundamentale etterspørselen etter nye og utvidede tele- og datanett fortsatt er sterk over hele verden, og tror derfor på "normale" tilstander en gang i framtiden.

Til toppen