Lite offentlighet på nettet

En fersk amerikansk undersøkelse viser at myndigheter er lite flinke til å legge ut offentlige dokumenter på Internett. Kun hos et fåtall av amerikanske myndigheter er offentlige dokumenter lett tilgjengelige.

Rapporten er utarbeidet av det amerikanske selskapet OMB Watch, som beskriver seg selv som et "online grasrots-mobiliseringssenter", som blant annet holder øye med myndighetenes offentliggjøring av dokumenter. Organisasjonen er opprettet for å overvåke myndighetene.

Undersøkelsen omfatter gjennomgang av 135 nettsteder hos 57 amerikanske offentlige myndigheter, skriver nettutgaven til Berlingske Tidende. Konklusjonen er at det tar lang tid før man får mulighet til å søke i nye dokumenter. Det strider med dagens lovtekst, som slår fast at det også er elektronisk informasjonsplikt.

I etterkant av undersøkelsen er det publisert en rapport hvor OMB Watch konkluderer med at offentlig informasjon er vanskelig å finne på de fleste nettsteder til myndigheter i tillegg til at det tar tid før dokumentene blir gjort tilgjengelige elektronisk.

Til toppen